Bài học 1

Từ ‘LaTeX’ thực ra bao gồm hai phần, ‘La’ và ‘TeX’. Trong bài này ta sẽ mô tả ngắn gọn nguồn gốc của hai phần này.

TeX được phát minh bởi nhà khoa học máy tính và giáo sư Đại học Stanford Donald Knuth. Knuth được biết đến là tác giả của bộ sách ‘The Art of Computer Programming’ (còn được biết đến với tên viết tắt ‘TAOCP’). Vào năm 1973 bộ sách chuẩn bị được tái bản. Đây là thời điểm ngành công nghiệp in ấn đang trong quá trình chuyển giao từ việc sắp chữ truyền thống sang việc sắp chữ quang (photo-based typesetting). Donald Knuth không thích chất lượng của bản in nên ông đã quyết định tự mình phát triển một hệ thống sắp chữ mới.

Vào tháng 5 năm 1977, quá trình phát triển TeX bắt đầu.

Phiên bản TeX ban đầu hơi quá phức tạp và khó dùng, thậm chí Donald Knuth còn phải sử dụng nhiều kỹ thuật lập trình để viết các cuốn sách của ông. Leslie Lamport, một người hiện tại đang làm việc cho Microsoft, đã phát triển một hệ macro giúp làm việc với TeX trở nên đơn giản hơn, và gọi hệ macro này là ‘LaTeX’.

Ngày nay, LaTeX là cách phổ biến nhất để sử dụng TeX. Ngoài ra ta còn có thể sử dụng ConTeXt.