learnlatex.org

Mở rộng LaTeX bằng các gói lệnh

Sau khi khai báo lớp văn bản, trong phần khai báo bạn có thể thay đổi các chức năng trong LaTeX bằng việc thêm một hoặc nhiều gói lệnh. Những gói lệnh này có thể

Thay đổi cách hoạt động của LaTeX

Khi nói về khả năng tùy chỉnh từ người dùng thì phần lõi của LaTeX khá bị giới hạn. Do đó, một số gói lệnh tăng cường được viết để xử lý những vấn đề này. Đầu tiên là thay đổi cách LaTeX hoạt động đối với một ngôn ngữ cụ thể nào đó. Các ngôn ngữ khác nhau có các quy tắc khác nhau, do đó ta cần phải cho LaTeX biết cần dùng ngôn ngữ nào. Điều này được xử lý bởi gói babel.

\documentclass{article}

%\usepackage[french]{babel}

\usepackage[width = 6cm]{geometry} % Để có được hyphenation

\begin{document}

This is a lot of filler which is going to demonstrate how LaTeX hyphenates
material, and which will be able to give us at least one hyphenation point.
This is a lot of filler which is going to demonstrate how LaTeX hyphenates
material, and which will be able to give us at least one hyphenation point.

\end{document}

Thử bỏ dấu chú thích ở dòng khai báo babel và xem sự thay đổi trong output. (Mặc định LaTeX hiểu là cần phải dùng các quy tắc của tiếng Anh – Mỹ. Dùng lựa chọn vietnamese nếu bạn muốn dùng tiếng Việt, xem thêm ở bài đặc biệt.)

Ngoài hyphenation (gạch nối các âm tiết trong từ), babel còn có thể làm được nhiều thứ khác. Ta sẽ xét chúng trong bài bổ sung.

Thay đổi thiết kế văn bản

Việc thay đổi một vài định dạng của văn bản mà không phụ thuộc vào lớp văn bản là tương đối có ích. Một trong những định dạng cần thay đổi nhất đó là lề trang giấy. Ta đã dùng gói geometry trong ví dụ trên, nhưng bây giờ ta hãy cùng xem một ví dụ dành riêng cho việc thay đổi kích thước lề.

\documentclass{book}
\usepackage[margin=1in]{geometry}

\begin{document}
Hey world!

This is a first document.


% ================
\chapter{Chapter One}
Introduction to the first chapter.


\section{Title of the first section}
Text of material in the first section

Second paragraph.

\subsection{Subsection of the first section}

Text of material in the subsection.


% ================
\section{Second section}

Text of the second section.

\end{document}

Thử bỏ dòng khai báo geometry đi và xem sự thay đổi trong output.

Thêm các câu lệnh

Một trong những điểm mạnh của LaTeX đó là bạn có thể chọn từ hàng ngàn gói lệnh, trong đó có nhiều gói lệnh để viết các công thức toán học, để nhập các đường dẫn trong văn bản, để xử lý các vấn đề với màu, v.v… Ta sẽ đi qua một vài gói lệnh thông dụng nhất trong các bài sau.

Bài tập

Thử viết một vài đoạn văn theo một ngôn ngữ khác tiếng Anh và xem cách babel thay đổi các quy tắc.

Thử thay đổi kích thước lề trong ví dụ geometry. Bạn có thể thiết lập các kích thước lề trên, dưới, trái, phải một cách riêng biệt bằng các tùy biến top, bottom, leftright theo thứ tự ấy. Chú ý rằng khi bạn cho nhiều tùy biến vào một gói lệnh hoặc một lớp văn bản, bạn phân tách các tùy biến bằng dấu phẩy.

Thử khai báo gói lệnh lipsum và thêm lệnh \lipsum vào văn bản. Bạn sẽ thấy tại sao gói lệnh này rất hữu ích trong việc viết các mã ví dụ trong LaTeX.

Xem bài bổ sung của bài này
Bài tiếp theo