learnlatex.org

Sử dụng trang learnlatex.org

Định hướng trong trang

Khóa này bao gồm 15 bài học cơ bản. Bạn có thể xem danh sách của chúng trong trang chủ.

Mỗi bài có một đường dẫn đến một bài bổ sung về cùng chủ đề nhưng có phần chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đi qua tất cả 15 bài mà không cần học thêm những bài bổ sung này.

Chạy các ví dụ

Mỗi ví dụ bao gồm một tệp LaTeX nhỏ được hiển thị như sau:

\documentclass{article}
\begin{document}
Example text.
\end{document}

Đây là một ví dụ đầy đủ. Tuy nhiên bạn có thể phải sửa nó để thực hiện những thay đổi nhỏ, ví dụ như để thực hiện các bài tập ở phần cuối mỗi bài học.

Nút có thể được dùng để sửa đoạn mã trong ví dụ ngay trong trang. Chú ý rằng đây chỉ là một chức năng sửa đơn giản được cung cấp bởi trình duyệt của bạn, nó không hề có những chức năng hỗ trợ LaTeX như bạn có thể thấy ở hầu hết các trình sửa mã nguồn.

Có ba cách bạn có thể dùng để chạy phần mã trước hoặc sau khi sửa:

 1. Dùng hệ thống LaTeX Online. Nút sẽ chuyển đoạn mã tới dịch vụ LaTeX Online.

  Tệp PDF output (hoặc một phần của các thông báo lỗi nếu quá trình biên dịch gặp vấn đề) sẽ được hiện ra ngay phía dưới ví dụ. Nút có thể được dùng để bỏ phần output này đi nếu bạn thấy nó không còn cần thiết.

  Chú ý rằng LaTeX Online không cần bạn phải lập tài khoản nên nó rất thuận tiện cho những ví dụ nhỏ. Tuy nhiên, cả trang này lẫn latexonline.cc đều không hỗ trợ khả năng lưu văn bản của bạn. Tất cả những thay đổi bạn đã thực hiện sẽ bị mất sau khi bạn rời khỏi trang.

  Cảnh báo: Việc hiện tệp PDF output trong trang yêu cầu trình duyệt của bạn phải có một trình đọc PDF mà có thể hoạt động được trong một iframe. Nếu bạn dùng điện thoại, điều này thường không xảy ra; khi đó một thông báo có thể hiện ra hỏi liệu bạn muốn tải về tệp PDF để đọc trong máy, nhưng nó có thể không có thông báo nào hết. Cách mà nút này thực hiện phụ thuộc vào trình duyệt của bạn. Bạn có thể cần dùng đến đường link Overleaf trong một số trường hợp.

 2. Dùng Overleaf. Nút sẽ đưa phần mã nguồn lên Overleaf.

  Nếu bạn không có một tài khoản Overleaf, hoặc những thông tin về tài khoản của bạn không được lưu trữ sẵn trong trình duyệt, bạn sẽ được đưa tới một trang để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Overleaf. Đây là một dịch vụ miễn phí nhưng có yêu cầu bạn phải cung cấp một số thông tin và đồng ý với những điều khoản sử dụng.

  Nếu bạn đã có một tài khoản, Overleaf sẽ được mở ra ở một tab mới với một project mới có chứa đoạn mã này. Bạn có thể sửa mã trên Overleaf và biên dịch ngay trên đó.

  Các chức năng sửa mã trên Overleaf tốt hơn chức năng sửa mã ở đây nhiều. Bạn cũng có thể lưu project vào tài khoản Overleaf của mình và thao tác với nó sau.

 3. Nếu bạn đã có một hệ thống TeX được cài đặt trong máy, bạn có thể sao chép đoạn mã bằng nút . Nút này sẽ lưu đoạn mã vào clipboard và bạn có thể mở trình soạn mã của mình, dán đoạn mã vào và thực hiện các thao tác ở đó.

Chọn trình biên dịch TeX

Khi một đoạn mã được đưa lên Overleaf hoặc LaTeX Online, trình dịch pdflatex sẽ được sử dụng một cách mặc định trừ khi ví dụ có dùng gói fontspec (khi đó xelatex sẽ được sử dụng).

Bạn có thể thay đổi trình dịch bằng cách dùng một ghi chú dưới dạng

% !TEX <bất cứ đoạn chữ nào> lualatex

trong đó khoảng trống ở bắt đầu là không bắt buộc; viết hoa hay viết thường đều được hiểu như nhau và phần <bất cứ đoạn chữ nào> được bỏ qua.

Điều này cho phép một ghi chú kiểu như % !TEX program=pdflatex được sử dụng bởi một số trình sửa mã TeX, nhưng ở đây program= là không bắt buộc. Chú ý rằng thay vì lualatex, ta chỉ có hai sự thay thế là pdflatexxelatex, vì các dịch vụ LaTeX trên mạng mà ta dùng chỉ hỗ trợ ba trình biên dịch này thôi.

Bạn có thể xem một số ví dụ có ghi chú dùng để cho biết ví dụ sẽ được chạy bằng LuaLaTeX trong bài bổ sung của bài 14.