Định hướng trong trang

Khóa này bao gồm 16 bài học cơ bản. Bạn có thể xem danh sách của chúng trong trang chủ.

Mỗi bài có một đường dẫn đến một bài bổ sung về cùng chủ đề nhưng có phần chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đi qua tất cả 16 bài mà không cần học thêm những bài bổ sung này.

Chạy các ví dụ

Mỗi ví dụ bao gồm một tệp LaTeX nhỏ được hiển thị như sau:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Example text.
\end{document}

Đây là một ví dụ đầy đủ. Tuy nhiên bạn có thể phải sửa nó để thực hiện những thay đổi nhỏ, ví dụ như để thực hiện các bài tập ở phần cuối mỗi bài học.

Trang web này sử dụng ACE để hiển thị cũng như thực hiện các thao tác với các đoạn mã ví dụ.

Có ba cách bạn có thể dùng để chạy phần mã trước hoặc sau khi sửa:

 1. Dùng hệ thống LaTeX Online. Nút sẽ chuyển đoạn mã tới LaTeX CGI.1

  LaTeX CGI được phát triển đặc biệt dành cho trang này, và nó sử dụng PDF.js để hiển thị các tệp PDF trên điện thoại cũng như các trình duyệt không có trình đọc PDF mặc định.

  Tệp PDF output (hoặc một phần của các thông báo lỗi nếu quá trình biên dịch gặp vấn đề) sẽ được hiện ra ngay phía dưới ví dụ. Nút có thể được dùng để bỏ phần output này đi nếu bạn thấy nó không còn cần thiết.

  Chú ý rằng LaTeX Online không cần bạn phải lập tài khoản nên nó rất thuận tiện cho những ví dụ nhỏ. Tuy nhiên, cả trang này lẫn latexcgi, latexonline.cc hay latex-on-http đều không hỗ trợ khả năng lưu văn bản của bạn. Tất cả những thay đổi bạn đã thực hiện sẽ bị mất sau khi bạn rời khỏi trang.

 2. Dùng Overleaf. Nút sẽ đưa phần mã nguồn lên Overleaf.

  Nếu bạn không có một tài khoản Overleaf, hoặc những thông tin về tài khoản của bạn không được lưu trữ sẵn trong trình duyệt, bạn sẽ được đưa tới một trang để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Overleaf. Đây là một dịch vụ miễn phí nhưng có yêu cầu bạn phải cung cấp một số thông tin và đồng ý với những điều khoản sử dụng.

  Nếu bạn đã có một tài khoản, Overleaf sẽ được mở ra ở một tab mới với một project mới có chứa đoạn mã này. Bạn có thể sửa mã trên Overleaf và biên dịch ngay trên đó.

  Các chức năng sửa mã trên Overleaf tốt hơn chức năng sửa mã ở đây nhiều. Bạn cũng có thể lưu project vào tài khoản Overleaf của mình và thao tác với nó sau.

 3. Nếu bạn đã có một hệ thống TeX được cài đặt trong máy, bạn có thể sao chép đoạn mã vào trình soạn mã của mình và thực hiện các thao tác ở đó.

Chọn trình biên dịch TeX

Khi một đoạn mã được đưa lên, trình dịch pdflatex sẽ được sử dụng một cách mặc định trừ khi ví dụ có dùng gói fontspec (khi đó xelatex sẽ được sử dụng).

Bạn có thể thay đổi trình dịch trong số các trình dịch pdflatex, xelatex, lualatex, platex hay uplatex bằng cách dùng một ghi chú tương tự như sau:

% !TEX <bất cứ đoạn chữ nào> lualatex

trong đó khoảng trống ở bắt đầu là không bắt buộc; viết hoa hay viết thường đều được hiểu như nhau và phần <bất cứ đoạn chữ nào> được bỏ qua.

Điều này cho phép một ghi chú kiểu như % !TEX program=pdflatex được sử dụng bởi một số trình sửa mã TeX, nhưng ở đây program= là không bắt buộc. Chú ý rằng thay vì lualatex, ta chỉ có hai sự thay thế là pdflatexxelatex, vì các dịch vụ LaTeX trên mạng mà ta dùng chỉ hỗ trợ ba trình biên dịch này thôi.

Bạn có thể xem một số ví dụ có ghi chú dùng để cho biết ví dụ sẽ được chạy bằng LuaLaTeX trong bài bổ sung của bài 14.

Nếu platex hay uplatex được sử dụng, chương trình dvipdfmx cũng được sử dụng để tạo ra tệp PDF từ các tệp DVI mà các trình dịch này xuất ra.

Chọn cách tệp PDF được hiển thị trong trình duyệt

Nếu bạn sử dụng hệ thống LaTeX Online, mặc định các tệp PDF được hiển thị với sự trợ giúp của PDF.js, bởi vì thư viện này có thể hoạt động ổn định trên rất nhiều trình duyệt khác nhau.

Nếu bạn muốn sử dụng trình đọc PDF mặc định của trình duyệt, bạn có thể dùng một ghi chú dưới dạng

% !TEX <bất cứ đoạn chữ nào> pdf

Bạn có thể sử dụng pdfjs thay cho pdf ở ghi chú trên; khi đó PDF.js sẽ được sử dụng để hiển thị PDF. Để debugging thuận lợi, bạn có thể cần đến tệp log ngay cả khi quá trình biên dịch không có lỗi; bạn có thể dùng log thay cho pdf trong ghi chú để làm việc này.


 1. Trong quá trình phát triển ban đầu của trang này, LaTeX.OnlineLaTeX-on-HTTP cũng đã được sử dụng, và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những nhà phát triển của các dịch vụ này.