Học LaTeX

Bắt đầu con đường của bạn với LaTeX, một hệ thống sắp chữ được thiết kế để tạo ra những văn bản có chất lượng.

Giới thiệu

LaTeX có thể đáng sợ đối với những người mới học vì nó không phải là một trình soạn thảo văn bản như Word, và vì nó không phải chỉ là một chương trình duy nhất. Mục đích của chúng tôi ở đây là giúp bạn bắt đầu mà không cần cố cho bạn thấy tất cả chỉ trong một lần. Tìm hiểu thêm về sứ mệnh của chúng tôi. …

Cách trang này hoạt động

Chúng tôi đã chọn ra 16 trong số những chủ đề quan trọng nhất bạn cần phải biết để dùng LaTeX, và đưa mỗi chủ đề thành một bài học ngắn mà không tốn quá nhiều thời gian để vượt qua. Mỗi bài sẽ có những ví dụ, và bạn sẽ có thể thử những ví dụ này trực tiếp trên trang chỉ bằng một lần nhấp chuột. Tìm hiểu thêm vì các ví dụ trên trang …

Các bài học

Chúng tôi có cung cấp các bài bổ sung cho từng bài. Những thông tin bổ sung này sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn cần thêm thông tin, nhưng sẽ không quá cần thiết trong trường hợp ngược lại.

Các bài bổ sung

Đi xa hơn

Có một cuốn sách về LaTeX là cách tốt nhất để học nâng cao hơn. Chúng tôi sẽ nói về các nguồn để học thêm về LaTeX, cũng như giới thiệu các cuốn sách phù hợp, trong bài cuối.