learnlatex.org

Chào mừng đến với learnlatex.org!

Trang này được tạo ra với mục đích giúp bạn có được những kiến thức cơ bản nhất về LaTeX, một hệ thống sắp chữ được thiết kế để tạo ra những văn bản có chất lượng. LaTeX có thể đáng sợ đối với những người mới học vì nó không phải là một trình soạn thảo văn bản như Word, và vì nó không phải chỉ là một chương trình duy nhất. Mục đích của chúng tôi ở đây là giúp bạn bắt đầu mà không cần cố cho bạn thấy tất cả chỉ trong một lần.

Để làm được điều đó, chúng tôi đã chọn ra 16 trong số những chủ đề quan trọng nhất bạn cần phải biết để dùng LaTeX, và đưa mỗi chủ đề thành một “bài học” ngắn. Mỗi bài sẽ chỉ chú trọng vào chủ đề đó thôi, nên chúng sẽ tương đối súc tích. Trong mỗi bài, ta sẽ có những ví dụ, và bạn sẽ có thể thử những ví dụ này online chỉ bằng một lần nhấp chuột.

Chúng tôi hiểu rằng nhiều người muốn biết nhiều hơn những gì được ghi trong 16 bài ngắn này. Do đó, để giúp bạn khi bạn cần thêm thông tin, chúng tôi đã thêm một bài bổ sung cho mỗi bài. Phần thông tin bổ sung này có thể được dùng nếu bạn cần đến chúng, nhưng không nên bỏ quá nhiều thời gian vào chúng nếu bạn chưa thực sự cần.

Các ví dụ hoạt động như thế nào?

Để hỗ trợ bạn trong việc hiểu các bài ở đây, chúng tôi cung cấp nhiều ví dụ. Trong bài 2 ta sẽ nói về cách bạn dùng LaTeX cả trên mạng cũng như với một hệ thống TeX được cài đặt trên máy của bạn. Để bắt đầu, chúng tôi đã thiết lập các ví dụ sao cho bạn có thể sửa chúng và chạy chúng ngay trong trang. Chúng tôi cũng đã cung cấp đường dẫn đến Overleaf, một trong những trang web LaTeX online thông dụng nhất. Nhưng đừng lo, bạn vẫn có thể dùng các ví dụ này ngay trong máy của bạn với một hệ thống TeX. Bạn có thể đọc thêm về cách sử dụng các ví dụ trong trang này trong bài trợ giúp của trang.

Những ví dụ ở đây được dựa trên một hệ thống TeX với các gói lệnh đã được update lên phiên bản mới nhất. Những ví dụ này cũng hoạt động tốt với các hệ thống online được nêu ở đây, do đó nếu bạn gặp những lỗi lạ, hãy thử xem liệu hệ thống TeX của máy bạn đã được update lên bản mới nhất chưa. (Sau này bạn sẽ thấy việc update LaTeX rất quan trọng.)

Các bài học

Các bài học dành riêng cho tiếng Việt

Đi xa hơn

Những bài học ở đây sẽ không bao gồm tất cả những gì bạn sẽ cần để dùng LaTeX. Chúng chỉ đủ để bạn có được một sự khởi đầu và ít nhất bạn có thể hiểu được những ví dụ ở chỗ khác. Ta sẽ nói về việc lấy thêm thông tin về các gói lệnh trong bài cuối, nhưng ta nên nói ngay bây giờ rằng việc đọc một cuốn sách viết về LaTeX vẫn là cách tốt nhất để biết chi tiết về ngôn ngữ sắp chữ này. Chúng tôi cũng giới thiệu một vài cuốn sách tiêu biểu nhất trong bài cuối này.

Cuối cùng, chúng tôi cung cấp một tập hợp những ví dụ ngắn cho thấy những chức năng khác nhau của từng gói lệnh trong những lĩnh vực khác nhau không được nói tới trong khóa này.