Pamoka 8

Kitas lentelių preambulės turinys

Kadangi pagrindinėje pamokoje buvo aptarti ne visi galimi preambulės žetonai, keletas likusių čia pateikiami su pavyzdžiais. Galite dar kartą peržiūrėti žetonų lenteles pamokos pradžioje, kad susidarytumėte bendrą vaizdą apie prieinamus variantus. Čia pateikti trumpi aprašymai turėtų būti pakankami suprasti, ką reiškia stulpelių tipai m, b, w ir W, jei supratote tipus l, c, r ir p. Jei ne, galite šiek tiek paeksperimentuoti su jais. Ko vis dar nepasiaiškinome, tai naudingų preambulės žetonų >, <, @, !, ir |.

Kolonėlių stiliai

Kadangi žetonai > ir < naudojami įterpti kodą, atitinkamai, prieš ir po langelio turinio, su jais galima pridėti komandas, įtakojančias kolonėlės langelių išvaizdą. Pavyzdžiui, jei norite pirmosios kolonėlės įrašus išvesti kursyvu ir po kiekvieno jų padėti dvitaškį, galite tai pasiekti tokiu būdu:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{>{\itshape}l<{:} *{2}{l}}
 \toprule
 Animal & Food & Size  \\
 \midrule
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Komanda \itshape išveda tolesnį tekstą kursyvu, bet ji (kaip ir kitos šriftų keitimo komandos) veikia tik vieno langelio viduje. Mes panagrinėsime rankinį šriftų valdymą po kelių pamokų.

Grįžtant prie pavyzdžio: tikriausiai nenorėsite, kad pirmasis langelis būtų paveiktas bendrojo stulpelio formatavimo, nes jame yra kolonėlės antraštė. Jame gali būti panaudota komanda \multicolumn. Atsiminkite, kad ji gali būti naudojama pakeisti ir vieno langelio lygiuotę, kaip padaryta žemiau:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{>{\itshape}l<{:} *{2}{l}}
 \toprule
 \multicolumn{1}{l}{Animal} & Food & Size  \\
 \midrule
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Tarpų tarp kolonėlių valdymas

LaTeX standartiškai palieka šiek tiek vietos iš abiejų kiekvienos kolonėlės pusių vaizdo subalansavimui ir atskyrimui. Šio tarpo plotis nurodomas kintamuoju \tabcolsep. Dėl to, kad tarpai yra iš abiejų kiekvienos kolonėlės pusių, jūs gaunate po vieną \tabcolsep tarpą abiejuose lentelės šonuose ir 2\tabcolsep tarpą tarp kiekvienų dviejų kolonėlių, nes dedasi po vieną tarpą iš kiekvienos kolonėlės. Galite pakeisti tarpo dydį su komanda \setlength:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\setlength\tabcolsep{1cm}

\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
 Animal & Food & Size  \\
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
\end{tabular}
\end{document}

Su žetonu @ galite pakeisti tarpą tarp konkrečių kolonėlių į faktiškai bet ką. Žetonas pašalins standartinį tarpą tarp kolonėlių (arba iš šono, jei stovi preambulės priekyje arba gale), o vietoj to įdės tai, ką nurodėte kaip argumentą:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}
\begin{tabular}{l@{ : }l@{\hspace{2cm}}l}
 Animal & Food & Size  \\
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
\end{tabular}
\end{document}

(Susipažinsime su \hspace kiek vėliau; galite atspėti iš vardo, kad komanda prideda horizontalų tarpą.)

Preambulės žetonas ! daro kažką gana panašaus. Skirtumas yra tame, kad jis įterpia savo argumentą į vidurį tarp abiejų tarpų.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}
\begin{tabular}{l!{:}ll}
 Animal & Food & Size  \\
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
\end{tabular}
\end{document}

Vertikalios linijos

Nors vertikalių linijų naudojimas lentelėse ir nėra skatinamas leidyboje, bet yra labai mėgiamas biurokratinėse ataskaitose. Todėl kartais jums teks naudoti vertikalias linijas:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}
\begin{tabular}{l|ll}
 Animal & Food & Size  \\[2pt]
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
\end{tabular}
\end{document}

Gal pastebėjote, kad žetono | poveikis yra gana panašus į !; jis prideda vertikalią liniją tarp dviejų kolonėlių, palikdamas tarpus tokius, kokie jie yra. Vis dėlto jis turi juntamą neigiamą poveikį: vertikalios linijos išvedamos netinkamai, jei naudojamos su horizontaliomis linijomis iš paketo booktabs. Galite naudoti standartines LaTeX horizontalias linijas; t.y., \hline (vietoje \toprule, \midrule ir \bottomrule) ir \cline (vietoje \cmidrule). Kaip matyti pavyzdyje aukščiau, vertikalios linijos automatiškai prasitęsia per tarpą, kurį prideda neprivalomas \\ argumentas.

booktabs linijų keitimas

Visos booktabs linijų komandos ir \addlinespace priima neprivalomą argumentą, skirtą nurodyti linijos storį. Be to, \cmidrule galų apipjaustymą galima keisti, nurodant figūriniuose skliaustuose po r arba l norimus ilgius.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{@{} lll@{}} \toprule[2pt]
 Animal & Food & Size  \\ \midrule[1pt]
 dog  & meat & medium \\
 \cmidrule[0.5pt](r{1pt}l{1cm}){1-2}
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\ \bottomrule[2pt]
\end{tabular}
\end{document}

Skaičių lygiavimas kolonėlėse

Skaičių lygiavimą lentelėse galima valdyti nurodžius kolonėlės tipą S, kuris apibrėžtas pakete siunitx. Paprastas pavyzdys su dviem lygiuotomis skaitmeninėmis kolonėlėmis būtų toks:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{siunitx}
\begin{document}
\begin{tabular}{SS}
\toprule
{Values} & {More Values} \\
\midrule
1    &  2.3456 \\
1.2   &  34.2345 \\
-2.3   &  90.473 \\
40    &  5642.5 \\
5.3   &  1.2e3 \\
0.2   &  1e4 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Pastebėkite, kad kiekvienas neskaitmeninio turinio langelis turi būti „apsaugotas“ figūriniais skliaustais.

Paketas siunitx suteikia daug galimybių formatuoti skaičius skirtingais būdais; žr. paketo dokumentaciją.

Bendro lentelės pločio nurodymas

Aplinkos tabular plotis nustatomas pagal lentelės turinį. Yra du dažniausiai naudojami mechanizmai nurodyti kitokį lentelės plotį.

Atminkite, kad beveik visada geriau formatuoti lentelę iki nurodyto pločio, kaip nurodyta toliau (galbūt panaudojant tokį šrifto dydį, kaip \small, jei reikia), o ne keisti lentelės mastelį su \resizebox ar kaip panašiomis komandomis, kurios išves nesuderintus šriftų dydžius ir linijų storius.

tabular*

Aplinkos tabular* komanda priima papildomą pločio argumentą, nurodantį bendrą lentelės plotį. Tampomi tarpai turi būti pridėti su \extracolsep komanda, kuri prideda tarpus tarp kolonėlių nuo savo vietos preambulėje. Naudojama ji beveik visada su specialia komanda \fill, kuri tempiasi tiek, kiek reikia.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\begin{document}

\begin{center}
\begin{tabular}{cc}
\hline
A & B\\
C & D\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\begin{center} 
\begin{tabular*}{.5\textwidth}{@{\extracolsep{\fill}}cc@{}}
\hline
A & B\\
C & D\\
\hline
\end{tabular*}
\end{center}

\begin{center} 
\begin{tabular*}{\textwidth}{@{\extracolsep{\fill}}cc@{}}
\hline
A & B\\
C & D\\
\hline
\end{tabular*}
\end{center}

\end{document}

tabularx

Aplinka tabularx iš to paties pavadinimo paketo turi panašią sintaksę, kaip ir tabular*, tačiau, užuot koregavusi tarpus tarp kolonėlių, reguliuoja pločius tų kolonėlių, kurioms nurodytas naujas tipas X. Jis atitinka tipą p{...}, tik nereikia nurodyti pločio.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{tabularx}
\begin{document}

\begin{center}
\begin{tabular}{lp{2cm}}
\hline
A & B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B\\
C & D D D D D D D\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\begin{center} 
\begin{tabularx}{.5\textwidth}{lX}
\hline
A & B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B\\
C & D D D D D D D\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

\begin{center} 
\begin{tabularx}{\textwidth}{lX}
\hline
A & B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B\\
C & D D D D D D D\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

\end{document}

Skirtingai nuo kitų lentelių aplinkų, aptartų šiose pamokose, tabularx reikia kelių kompiliavimo kartų, kad bandymų keliu nustatytų galutinius kolonėlių pločius. Tai reiškia tam tikrus aplinkos naudojimo apribojimus, žr. paketo dokumentaciją.

Lentelės per kelis puslapius

Aplinka tabular suformuoja neskaldomą dėžę, todėl ji turi būti pakankamai maža, kad tilptų viename puslapyje, ir dažniausiai yra dedama į plaukiojančią table aplinką.

Keli paketai pateikia aplinkų variantus su panašia sintakse, bet leidžia skaldyti lenteles per puslapius. Čia mes parodome longtable paketą:

\documentclass{article}
\usepackage[paperheight=8cm,paperwidth=8cm]{geometry}
\usepackage{array}
\usepackage{longtable}
\begin{document}
\begin{longtable}{cc}
\multicolumn{2}{c}{A Long Table}\\
Left Side & Right Side\\
\hline
\endhead
\hline
\endfoot
aa & bb\\ 
Entry & b\\ 
a & b\\ 
a & b\\ 
a & b\\ 
a & b\\ 
a & bbb\\ 
a & b\\ 
a & b\\ 
a & b\\ 
a & b\\ 
a & b\\ 
a & b\\ 
a & b b b b b b\\ 
a & b b b b b\\ 
a & b b\\ 
A Wider Entry & b\\ 
\end{longtable}

\end{document}

Aplinka longtable išsiskiria tuo, kad išveda vienodą kolonėlių plotį visuose lentelės puslapiuose; tačiau norint tai pasiekti, gali prireikti kelių LaTeX paleidimų, kad platūs įrašai, esantys lentelėje žemiau, paveiktų kolonėlių plotį ankstesniuose puslapiuose.

Lentelių išnašos

Gana paplitusi praktika yra naudoti lentelėje ženklus, panašius į išnašų, bet susijusius su pastabomis po lentele. Paketas threeparttable supaprastina tokių lentelių žymėjimą, pasirūpindamas, kad pastabos būtų išdėstytos po lentele esančiame bloke, tokio pat pločio kaip ir lentelė. Išsamesnė informacija paketo dokumentacijoje; čia pateikiame tik paprastą pavyzdį.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{threeparttable}
\begin{document}

\begin{table}
\begin{threeparttable}
  \caption{An Example}
  \begin{tabular}{ll}
  An entry & 42\tnote{1}\\
  Another entry & 24\tnote{2}\\
  \end{tabular}
  \begin{tablenotes}
  \item [1] the first note.
  \item [2] the second note.
  \end{tablenotes}
\end{threeparttable}
\end{table}

\end{document}

Tekstas siaurose kolonėlėse

Standartiniai LaTeX parametrai, reguliuojantys pastraipų eilučių laužymą, yra parinkti sąlyginai ilgoms eilutėms, leidžiančioms lanksčiai parinkti eilučių lūžius. Kitame pavyzdyje pateikiami keli galimi metodai valdyti lūžius siaurose kolonėlėse. Pirmoji lentelė pateikia ištampytus tarpžodinius tarpus, ir TeX log faile perspėja apie neužpildytas eilutes (Underfull lines). Komandos \raggedright naudojimas (antroji lentelė) paprastai išvengia šių pranešimų, tačiau eilutės gali gautis per daug nesulygiuotos (ragged). Komanda \RaggedRightragged2e paketo siūlo kompromisą; ji leidžia šiek tiek netolygumo linijų ilgiuose, bet prireikus perkelia žodžius, kaip parodyta trečioje lentelėje.

Atkreipkite dėmesį į komandą \arraybackslash; ji pakeičia \\ apibrėžimą taip, kad jis baigtų lentelės eilutę.

Alternatyvi technika, parodyta ketvirtoje lentelėje, yra mažesnio šrifto naudojimas, kad kolonėlė, lyginant su teksto dydžiu, būtų talpesnė.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{ragged2e}
\begin{document}

\begin{table}

\begin{tabular}[t]{lp{3cm}}
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.
\end{tabular}%
\begin{tabular}[t]{l>{\raggedright\arraybackslash}p{3cm}}
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.
\end{tabular}%
\begin{tabular}[t]{l>{\RaggedRight}p{3cm}}
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.
\end{tabular}

\footnotesize
\begin{tabular}[t]{lp{3cm}}
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.
\end{tabular}

\end{table}

\end{document}

Naujų kolonėlių tipų apibrėžimas

Kaip parodyta pagrindinėje pamokoje, array paketas leidžia tokiomis preambulės konstrukcijomis, kaip >{\bfseries}c, formatuoti centruotą kolonėlę pastorintu šriftu. Patogu išsisaugoti tokią konstrukciją kaip naują kolonėlės tipą; pavyzdžiui,

\newcolumntype{B}{>{\bfseries}c}

leistų su B žymėti lentelių preambulėse pastorinto šrifto centruotus stulpelius.

Vertikalaus skaidymo triukai

Dažnai, užuot apjunginėjus į vieną langelius iš kelių eilučių, geriau turėti vieną eilutę, kurioje kai kurie langeliai vertikaliai padalijami įdėtomis tabular aplinkomis.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{lcc}
 \toprule
 Test & \begin{tabular}{@{}c@{}}A\\a\end{tabular} & \begin{tabular}{@{}c@{}}B\\b\end{tabular} \\
 \midrule
 Content & is & here \\
 Content & is & here \\
 Content & is & here \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Pastebėkite, kad vertikalųjį lentelių tarpusavio lygiavimą galite valdyti neprivalomu tabular argumentu; jame gali būti reikšmės t, c arba b, žyminčios lygiavimą su viršutine (top) eilute, centru, arba apatine (bottom) eilute, atitinkamai, ir jis gali būti naudojamas taip:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{lcc}
 \toprule
 Test & \begin{tabular}[b]{@{}c@{}}A\\a\end{tabular} & \begin{tabular}[t]{@{}c@{}}B\\b\end{tabular} \\
 \midrule
 Content & is & here \\
 Content & is & here \\
 Content & is & here \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Tarpai tarp lentelės eilučių

Pagrindinėje pamokoje pademonstravome komandą \addlinespacebooktabs paketo, kuri yra naudojama padidinti tarpą tarp konkrečių eilučių.

Yra du bendri parametrai, valdantys atstumą tarp eilučių: \arraystretch ir \extrarowheight (pastarasis iš array paketo).

\renewcommand\arraystretch{1.5}

padidins pradinį atstumą 50%.

Dažnai, ypač kai naudojamas \hline, geriau tiesiog padidinti eilučių aukštį, nedidinant jų gylio žemiau bazinės linijos. Kitas pavyzdys demonstruoja parametro \extrarowheight naudojimą.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\begin{document}


\begin{center}
\begin{tabular}{cc}
\hline
Square& $x^2$\\
\hline
Cube& $x^3$\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}


\begin{center}
\setlength\extrarowheight{2pt}
\begin{tabular}{cc}
\hline
Square& $x^2$\\
\hline
Cube& $x^3$\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{document}