Pamoka 12

Citatos ir nuorodos

Ši pamoka apie bibliografinių duomenų bazių pagrindus. Sužinosite, kaip sukurti savo duomenų bazes ir kaip jas naudoti savo dokumentuose, vykdant dvi galimas darbo eigas.

Nors bibliografines nuorodas galima įkelti į savo dokumentą tiesiogiai, bet daug rašantys autoriai paprastai šią informaciją pasiima iš vieno ar kelių išorinių failų. Tokiame faile yra bibliografinių duomenų bazė, kurioje informacija yra paruošta automatiniam apdorojimui. Bibliografinių duomenų bazių naudojimas leidžia daug kartų naudoti vieną kartą suvestą informaciją ir dar išvengti rankinio performatavimo.

Bibliografinės bazės

Su LaTeX susijusios bibliografinės bazės paprastai vadinamos „BibTeX failais“ ir atskiriamos pagal plėtinį .bib. Juose yra bibliografiniai įrašai, po vieną kiekvienam literatūros šaltiniui, o kiekvienas įrašas yra serija raktažodžių apibrėžimų, vadinamų „laukais“ (fields). Pažvelkime į pavyzdį:

@article{Thomas2008,
 author = {Thomas, Christine M. and Liu, Tianbiao and Hall, Michael B.
       and Darensbourg, Marcetta Y.},
 title  = {Series of Mixed Valent {Fe(II)Fe(I)} Complexes That Model the
       {H(OX)} State of [{FeFe}]Hydrogenase: Redox Properties,
       Density-Functional Theory Investigation, and Reactivity with
       Extrinsic {CO}},
 journal = {Inorg. Chem.},
 year  = {2008},
 volume = {47},
 number = {15},
 pages  = {7009-7024},
 doi   = {10.1021/ic800654a},
}
@book{Graham1995,
 author  = {Ronald L. Graham and Donald E. Knuth and Oren Patashnik},
 title   = {Concrete Mathematics},
 publisher = {Addison-Wesley},
 year   = {1995},
}

Čia yra vienas įrašas apie straipsnį (article) ir vienas apie knygą (book); tai yra bene dažniausiai sutinkami įrašų tipai. Duomenų bazės įrašo tipas visada rašomas po @, kaip parodyta, ir visa kita įrašo informacija talpinama į figūrinių skliaustų porą.

Bibliografijos įrašui reikalingi laukai pateikiami rakto–reikšmės (key–value) formatu, išskyrus vadinamąjį „raktą“ (key): citatos identifikatorių. Pastarasis turi būti unikalus, nes pagal jį ieškoma, bet jūs galite naudoti bet kokią patinkančią raidžių seką, nes tai tik etiketė. Pavyzdyje mes pasirinkome naudoti autoriaus vardą ir metus: tai yra įprasta praktika.

Kurie laukai tiksliai reikalingi priklauso nuo įrašo tipo, tačiau dauguma jų yra gana akivaizdūs. Galėjote pastebėti, kad author lauke skirtingi autoriai atskirti skirtuku and. Tai yra esminis dalykas: formuojant išvestį reikia žinoti, kuris autorius yra kuris. Taip pat gal pastebėjote, kad straipsnio pavadinime (title lauke) kai kurios dalys yra papildomai apskliaustos figūriniais skliaustais; jie apsaugo nuo didžiųjų raidžių pakeitimo mažosiomis ir atvirkščiai.

.bib failų redagavimas rankomis gana nuobodus užsiėmimas, dauguma žmonių naudoja tam skirtą redaktorių. JabRef yra populiarus ir veikia įvairiose operacinėse sistemose; yra keletas kitų analogiškų internetinių paslaugų tiekėjų. Jei nuorodoje yra DOI ( Digital Object Identifier, skaitmeninio objekto identifikatorius), galite pabandyti doi2bib tam, kad lengvai gauti BibTeX įrašą. Tačiau tam būtinai patikrinkite, ar įrašas teisingas!

Savo demonstracijose naudosime pateiktą aukščiau trumpą duomenų bazės pavyzdį: mes ją išsaugojome kaip learnlatex.bib.

Informacijos perkėlimas iš duomenų bazės

Informacijos perkėlimui į savo dokumentą atliekami trys veiksmai. Pirmiausia, įvesties dokumento kompiliavimas su LaTeX, kurio metu sukuriamas failas su nuorodų, kurias cituoja jūsų dokumentas, sąrašu. Antra, leidimas programos, kuri paima informaciją iš bibliografinės bazės, išrenka jūsų naudojamus įrašus ir juos sutvarko. Galiausiai, savo dokumento kompiliavimas dar kartą (ar du), kad LaTeX panaudotų šią informaciją jūsų citavimo nuorodoms sutvarkyti. Paprastai, norint susieti visas nuorodas, reikia bent dviejų kompiliacijų.

Antrame žingsnyje daugiausia naudojamos dvi sistemos: BibTeX ir Biber. Biber visada naudojamas tik kartu su LaTeX paketu biblatex, tuo tarpu BibTeX veikimui paketai nereikalingi, nors kai kuriems paketams, kaip natbib, Bibtex reikalingas.

Antrojo įrankio ir LaTeX paleidimus skirtingi redaktoriai tvarko skirtingai. Mūsų internetinių pavyzdžių vykdymui iš pamokų puslapių yra keletas „užkulisinių“ scenarijų, kurie viską padaro vieno kreipimosi metu. Lokaliame redaktoriuje gali būti ir vienas mygtukas „daryk“, bet gali tekti ir pačiam pasirinkti BibTeX ar Biber leidimą tarp LaTeX leidimų.

Citatų ir literatūros sąrašo įrašų formatai nepriklauso nuo jūsų BibTeX duomenų bazės ir yra nustatomi taip vadinamu „stiliumi“. Pamatysime, kad stiliai veikia šiek tiek kitaip, kai naudojamas BibTeX ir kai biblatex paketas, tačiau išlaikoma bendra idėja, kad mes galime pasirinkti, kaip atrodys cituojama informacija.

BibTeX darbo eiga su natbib

Nors citatas galima įterpti į LaTeX dokumentą ir neįkeliant jokių paketų, galimybės yra gana ribotos. Vietoj to naudosime natbib paketą, kuris leidžia kurti įvairių tipų citatas ir turi daugybę stilių

Pagrindinė mūsų įvesties struktūra yra parodyta šiame pavyzdyje:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}

\begin{document}
The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas
there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Graham1995}
and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[See][pp.~45--48]{Graham1995}

Together \citep{Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}

Kaip galite matyti, galime cituoti įrašus iš duomenų bazės, pateikdami jų raktus (identifikatorius). Pakete natbib yra apibrėžtos komandos tiek citavimui tiesiog tekste, tiek skliausteliuose, atitinkamai \citet ir \citep. Pagrindinis stilius pasirenkamas \bibliographyle eilutėje; čia mes naudojome plainnat stilių. Literatūros sąrašas išvedamas \bibliography komanda, kurios argumente nurodoma duomenų bazė, kurią reikia naudoti; jei daugiau, nei viena, tai kableliais atskiriami jų vardai.

Puslapių numerius iš cituotų šaltinių galima pridėti prie citatos su neprivalomu argumentu. Jei pateikiami du neprivalomi argumentai (laužtiniuose skliaustuose), tai pirmojo turinys eina prieš citavimo žymę, kaip trumpa įvadinė pastaba, o antrojo – po žymės, kaip detalizuojanti pastaba.

Pavyzdyje pateikti nustatymai naudoti autoriaus–metų stilių, tačiau galime naudoti ir skaitines citatas. Tam pakanka nurodyti numbers opciją prie natbib paketo.

Darbas su biblatex

Paketas biblatex veikia kiek kitaip, nei natbib, nes duomenų bazes pasirenkame dar preambulėje, nors spausdiname informaciją iš jų dokumento tekste. Tam yra keletas naujų komandų.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib} % file of reference info

\begin{document}
The mathematics showcase is from \autocite{Graham1995}.

Some more complex citations: \parencite{Graham1995} or
\textcite{Thomas2008} or possibly \citetitle{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[See][45-48]{Graham1995}

Together \autocite{Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}

Pastebėkite, kad \addbibresource reikalauja pilno duomenų bazės failo vardo, kai tuo tarpu praleidinėjome .bib komandoje \bibliography su natbib. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad biblatex citavimo komandos yra ilgesnės, nors jas visas gana lengva atspėti.

Taipogi, trumpą tekstą prieš ir po citavimo galima įterpti neprivalomais argumentais. Atkreipkite dėmesį, kad prieš puslapių numerius čia nereikia pridėti p.~ ar pp.~, biblatex pats gali parinkti atitinkamą priešdėlį.

Paketo biblatex kvietimo eilutėje pasirenkamas ir citavimo stilius. Čia mes naudojome authoryear, tačiau yra ir skaitinis stilius, ir daugybė kitų.

Pasirinkimas tarp BibTeX ir biblatex

Nors abu, ir BibTeX, ir biblatex, naudoja BibTeX failus ir gali išvesti struktūriškai panašų rezultatą, jie naudoja visiškai skirtingus būdus šiam rezultatui gauti. Šie skirtumai tarp abiejų darbo eigų gali padėti jums pasirinkti, kuris iš jų jums tiks geriausiai.

BibTeX darbo eigoje bibliografijos stilių nustato .bst failas, kurį pasirenkate komanda \bibliographystyle. Paketas biblatex vietoje .bst failų naudoja kitokią sistemą. Jei naudojate LaTeX dokumento šabloną su kartu pateiktu .bst failu, arba jūs gavote .bst failą, skirtą jūsų projektui, turite naudoti BibTeX darbo eigą ir negalite naudoti biblatex.

Paketas biblatex veikia kitokiu metodu: galite modifikuoti bibliografijos ir citavimo komandų išvestį tiesiog iš savo dokumento preambulės perapibrėždami ten LaTeX komandas. Tuo tarpu norint modifikuoti BibTeX .bst stilius, reikia redaguoti šiuos (išorinius LaTeX atžvilgiu) failus, o tam dar reikia žinių ir apie BibTeX programavimo kalbą. Bendrai kalbant, biblatex lengviau keičiamas pagal poreikius, nei BibTeX stiliai.

Bendrai paėmus, su „biblatex“ lengviau užprogramuoti sudėtingesnius citavimo stilius, turinčius daugiau skirtingų citavimo komandų. Jis taip pat įgalina labiau nuo konteksto priklausantį jų elgesį. Grubiai tariant, tokie dalykai yra mažiau reikšmingi stiliuose, naudojamuose tiksliųjų mokslų srityse, tačiau tampa aktualūs pereinant prie sudėtingesnių stilių humanitarinių mokslų srityse.

BibTeX gali teisingai rūšiuoti tik JAV ASCII simbolius ir remiasi ASCII pagrįstais apėjimais rūšiuojant ne ASCII simbolius. Su Biber programa biblatex siūlo pilno Unikodo rūšiavimo galimybes. Todėl biblatex paprastai yra geresnis pasirinkimas, jei norite rūšiuoti savo literatūros sąrašą ne ASCII ar ne anglų abėcėlės tvarka.

Daug ilgiau naudojamas nei biblatex, BibTeX yra daug plačiau paplitęs nei biblatex, tai yra, daugelis leidėjų ir žurnalų tikisi bibliografijų, sugeneruotų BibTeX darbo eigoje. Tokie leidėjai negali apdoroti arba tiesiog nepriima publikacijų, naudojančių biblatex.

Galutinė išvada yra tokia: peržiūrėkite gaires autoriams, jei ruošiatės pateikti savo darbą žurnalui ar leidėjui. Jei jums pateiktas .bst failas su stiliumi, naudokite BibTeX. Jei norite palyginti paprasto bibliografijos ir citavimo stiliaus ir tinka rūšiavimas angliško ASCII pagrindu, tada turėtų pakakti BibTeX. Jei jums reikalingas sudėtingesnis citavimo stilius, ne angliškas rūšiavimas, ar lengvesnis citavimo ir bibliografijos stiliaus pritaikymas, tada pasidomėkite biblatex naudojimu.

Pratimai

Išbandykite abu natbib and biblatex pavyzdžius. natbib atveju turėsite paleisti LaTeX, BibTeX, LaTeX, LaTeX; biblatex – tai LaTeX, Biber, LaTeX. Suraskite, kaip tai padaryti savo redaktoriuje, arba išbandykite Overleaf ir TeXLive.net automatiką.

Pažiūrėkite, kas nutinka, kai sukuriate naujus duomenų bazių įrašus ir naujus citavimo įrašus. Pridėkite citavimą, kurio nėra duomenų bazėje, ir pažiūrėkite, kaip jis bus išvestas. Eksperimentuokite su natbib opcija numeric ir biblatex opcija style=numeric.