Pamoka 11

Formatavimas: šriftai ir tarpai

Ši pamoka parodo, kaip keisti tarpus tarp dokumento elementų ir kaip naudoti formatavimo komandas LaTeX įvestyje.

Jau matėme, kad tuščia jūsų įvesties eilutė sukuria naują pastraipą išvesties dokumente. Tas iš karto ten pasimato, nes pirmoji pastraipos eilutė būna įtraukta.

Tarpai tarp pastraipų

Yra ir kitoks bendras stilius, kuriame nėra pastraipų įtraukų, bet tarp jų yra lyg ir „tuščios eilutės“. Tokį stilių galime gauti su parskip paketu:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[parfill]{parskip}
\usepackage{lipsum} % Tik dėl vietos užpildymo tekstu
\begin{document}
\lipsum
\end{document}

Priverstinis eilutės laužimas

Dažniausiai jūs neturėtumėte priverstinai laužyti eilučių LaTeX dokumente: tikriausiai jums pakaks naujos pastraipos arba parskip paketo galimybių atskiriant pastraipas vertikaliais tarpais.

Yra tikrai nedaug atvejų, kur jūs naudosite \\ naujos eilutės pradėjimui nepradėdami naujos pastraipos:

Beveik visada visur kitur, nei vienoje iš tų ypatingų vietų, turėtumėte nenaudoti \\.

Tarpų dėliojimas

Mes galime įdėti mažą tarpelį (maždaug pusę tarpžodinio tarpo) su \,. Matematikos veiksenoje yra daugiau tarpų komandų: \: ir \;, o viena – net tarpo sumažinimui: \!.

Retais atvejais, pavyzdžiui, kuriant titulinį puslapį, jums gali reikti dėti horizontalius ir/arba vertikalius tarpus rankomis. Tam galima naudoti \hspace ir \vspace komandas.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Some text \hspace{1cm} more text.

\vspace{10cm}

Even more text.
\end{document}

Teksto formatavimas

Mes rašėme 3-ioje pamokoje, kad loginis sužymėjimas geriau, nei išreikštas formatavimas. Bet kartais norėsite, kad tekstas būtų paryškintas ar kursyvas, ar vienplotis ir t.t. Tam yra dviejų tipų komandos: trumpiems teksto gabalams ir besitęsiančiam turiniui.

Trumpiems teksto gabaliukams naudojame \textbf, \textit, \textrm, \textsf, \texttt ir \textsc.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Let's have some font fun: \textbf{bold}, \textit{italic}, \textrm{roman},
\textsf{sans serif}, \texttt{monospaced} and \textsc{small caps}.
\end{document}

Besitęsiančiam tekstui naudojame komandas, kurios perjungia šrifto nustatymą; tokios yra, pavyzdžiui, \bfseries ir \itshape. Kadangi jos pačios „nesustoja“, turime jas įdėti į grupę, jei norime išvengti jų veikimo visame likusiame dokumente. LaTeX aplinkos yra grupės, kaip ir lentelių langeliai, pagaliau mes galime panaudoti figūrinius skliaustus {...}, kad sukurtume grupę išreikštu būdu.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Normal text.

{\itshape

This text is italic.

So it this: the effect is not limited to a paragraph.

}
But not here.
\end{document}

Panašiu būdu nustatinėjame šrifto dydį; visos tam skirtos komandos veikia nuo komandos vietos į priekį. Dydžiai, kuriuos nustatome, yra santykiniai bazinio teksto dydžio atžvilgiu: \huge, \large, \normalsize, \small ir \footnotesize yra dažnai naudojami. Svarbu pabaigti pastraipą prieš šrifto dydžio atstatymą; pažiūrėkite pavyzdyje, kaip pridedame \par (pastraipos pabaigą) išreikštu būdu:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Normal text.

\begin{center}
{\itshape\large Some text\par}
Normal text
{\bfseries\small Much smaller text\par}
\end{center}

\end{document}

Pratimai

Paeksperimentuokite su rankiniu formatavimu: sukurkite titulinio puslapio aplinką titlepage ir pabandykite įterpti skirtingus tarpus ir šrifto pakeitimus. Kas nutinka, kai kombinuojame šrifto pakeitimus? Kiek tai atitinka šriftų kombinavimą matematinėse formulėse?

Kas nutiks, jei pakeisite didelės pastraipos šrifto dydį (pabandykite \tiny, tada \huge), bet prieš uždarydami grupę neįdėsite \par?