Pamoka 8

Lentelės

Ši pamoka parodo, kaip koduoti LaTeX kalboje lenteles, nustatyti teksto lygiavimą langeliuose ir tarp jų, pridėti linijas ir apjungti langelius.

Lentelės LaTeX renkamos tabular aplinkoje. Šioje pamokoje darome prielaidą, kad jūs naudojate array paketą, kuris prideda daugiau galimybių LaTeX lentelėms ruošti ir kuris nėra LaTeX branduolyje tik dėl istorinių aplinkybių. Taigi, įdėkite į savo dokumento preambulę šiuos dalykus ir mes galėsime pradėti:

\usepackage{array}

Įvesdami tabular aplinką turime nurodyti, kiek bus kolonėlių ir koks juose bus lygiavimas. Tai labai paprastai nurodome privalomajame \begin{tabular} komandos argumente, dažnai vadinamame lentelės preambule: viena raidė vienai kolonėlei (sudėtingesni dalykai priklauso array paketui). Raidės vadinamos preambulės žetonais (preamble-tokens) ir yra tokios:

žetonasteksto lygiavimas kolonėlėje
lpagal kairįjį kraštą (left aligned)
ccentruotas (centered)
rpagal dešinįjį kraštą (right aligned)
p{width}sulaužytas į pločio width pastraipą, išlygiuotą abiejuose kraštuose; vertikalus lygiavimas pagal pirmąją pastraipos eilutę (top aligned)
m{width}kaip p, bet vertikaliai centruotas (middle aligned)
b{width}kaip p, bet vertikaliai – pagal apatinę eilutę (bottom aligned)
w{align}{width}kaip p, bet horizontaliai – pagal align, kuris gali būti vienas iš l, c, ar r
W{align}{width}kaip w, tik įspės apie perpildytą dėžę (overfull box), jei turinys netilps į nurodytą plotį

Be to, yra keletas kitų preambulės žetonų, kurie neapibrėžia kolonėlės, bet taip pat gali būti naudingi:

žetonasveikimo aprašymas
*{num}{string}num kartų pakartoja seką string preambulėje; taip galite aprašyti daug identiško lygiavimo kolonėlių
>{decl}įdeda deklaraciją decl prieš kiekvieno langelio turinį kitoje kolonėlėje (tai praverčia, pvz., nustatyti kitokį kolonėlės šriftą)
<{decl}įdeda decl po kiekvieno langelio turinio ankstesnėje kolonėlėje
|brėžia vertikalią liniją tarp langelių
@{decl}pakeičia tarpą tarp dviejų langelių į decl
!{decl}įdeda decl į vidurį tarpo, esančio tarp dviejų langelių

Šios dvi lentelės pateikė visus galimus LaTeX ir array paketo kolonėlių tipus. Keli papildomi kolonėlių tipai iš kitų paketų pateikti papildomos informacijos puslapyje prie šios pamokos.

Kolonėlės tipo l, c, ir r natūraliai turi plačiausio jų langelio plotį. Kiekviena kolonėlė turi būti deklaruota, taigi, norėdami trijų centruotų kolonėlių, lentelės preambulėje nurodykite ccc. Tarpai preambulėje ignoruojami, todėl c c c reiškia tą patį.

Lentelėje kolonėlės atskiriamos ženklu & (ampersand), o perėjimas į naują eilutę nurodomas su \\.

Mes jau turime viską, ko reikia mūsų pirmajai lentelei. Tolesniame kode ženklai & ir \\ yra sulygiuoti. Tai daryti nėra būtina, tik padeda skaityti įvesties kodą.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
 Animal & Food & Size  \\
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
\end{tabular}
\end{document}

Jei lentelės kolonėlėje yra daug teksto, tai bus problemų išgauti tinkamą vaizdą tik su l, c, ar r. Pažiūrėkite, kas atsitinka šiame pavyzdyje:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}
\begin{tabular}{cl}
 Animal & Description \\
 dog  & The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the
      wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial
      carnivore. \\
 cat  & The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the
      only domesticated species in the family Felidae and is often referred
      to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the
      family. \\
\end{tabular}
\end{document}

Problema ta, kad l tipo kolonėlės langelis pateikia savo turinį vienoje eilutėje visu jo natūraliu pločiu, net jei išeinama už puslapio krašto. Norėdami tai sutvarkyti, galite naudoti kolonėlę p. Joje langelių turinys pateikiamas pastraipomis, kurių plotį nurodėte p argumente, o vertikaliai jos lygiuojamos pagal savo pirmąsias eilutes – tas jums dažniausiai ir tiks. Palyginkite aukščiau gautą rezultatą su šiuo:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}
\begin{tabular}{cp{9cm}}
 Animal & Description \\
 dog  & The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the
      wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial
      carnivore. \\
 cat  & The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the
      only domesticated species in the family Felidae and is often referred
      to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the
      family. \\
\end{tabular}
\end{document}

Jei kartais jūsų lentelėje yra daug to paties tipo stulpelių, gali būti nepatogu į preambulę surašyti tiek pat stulpelių apibrėžimų. Naudojantis žetonu *{num}{string}, kuris num kartų pakartoja seką string, galite pasilengvinti uždavinį. Taigi, *{6}{c} yra lygiavertis cccccc. Kad pademonstruoti, kad tai veikia, štai pirmoji šios pamokos lentelė su naujai išmokta sintakse:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}

\begin{document}
\begin{tabular}{*{3}{l}}
 Animal & Food & Size  \\
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
\end{tabular}
\end{document}

Linijų pridėjimas

Patariamasis žodis prieš pradedant apie linijas: linijų lentelėse turėtų būti naudojama nedaug, o vertikaliosios paprastai neatrodo profesionaliai. Tiesą sakant, profesionalioms lentelėms nereiktų naudoti standartinių LaTeX linijų; vietoj to jūs turėtumėte susipažinti su booktabs paketo galimybėmis, todėl jis čia pirmiausia ir aptariamas. Siekiant išsamumo, standartinės linijos parodytos „daugiau šia tema“ puslapyje.

Paketas booktabs apibrėžia keturis skirtingus horizontalių linijų tipus. Visos horizontalių linijų komandos gali būti naudojamos tik kaip pirmieji dalykai lentelių eilutėse. Trys linijų komandų tokios: \toprule (virš lentelės), \midrule (lentelės viduje) ir \bottomrule (po lentele):

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
 \toprule
 Animal & Food & Size  \\
 \midrule
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Ketvirtoji linijos brėžimo komanda booktabs pakete yra \cmidrule. Ji naudojama nubrėžti liniją ne per visą lentelės plotį, o tik per nurodytą kolonėlių intervalą; pastarasis nurodomas kaip kolonėlių numerių intervalas: {numeris-numeris}. Net jei reikia linijos tik per vieną kolonėlę, turite nurodyti intervalą (su vienodais skaičiais).

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
 \toprule
 Animal & Food & Size  \\
 \midrule
 dog  & meat & medium \\
 \cmidrule{1-2}
 horse & hay  & large \\
 \cmidrule{1-1}
 \cmidrule{3-3}
 frog  & flies & small \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Viena naudinga \cmidrule savybė yra galimybė pritrumpinti linijos galus. Trumpinamas galas nurodomas raide neprivalomame argumente skliausteliuose:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
 \toprule
 Animal & Food & Size  \\
 \midrule
 dog  & meat & medium \\
 \cmidrule{1-2}
 horse & hay  & large \\
 \cmidrule(r){1-1}
 \cmidrule(rl){2-2}
 \cmidrule(l){3-3}
 frog  & flies & small \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Galbūt jūs jau atspėjote, kad r ir l reiškia atitinkamai dešinįjį (right) ir kairįjį (left) galą.

Kartais linija būna per daug ryškus atskyrimas tarp dviejų eilučių, nors aiškesniam suvokimui norisi jas kažkaip atskirti. Tokiu atveju galima panaudoti \addlinespace mažo papildomo tarpo įdėjimui.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{cp{9cm}}
 \toprule
 Animal & Description \\
 \midrule
 dog  & The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the
      wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial
      carnivore. \\
 \addlinespace
 cat  & The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the
      only domesticated species in the family Felidae and is often referred
      to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the
      family. \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Langelių apjungimas

Vienoje eilutėje esančius kaimyninius langelius galite apjungti su komanda \multicolumn. Ji turi būti pirmasis dalykas pirmajame apjungiamame langelyje. \multicolumn reikia trijų argumentų:

 1. apjungiamų langelių skaičius,
 2. jungtinio langelio lygiavimas,
 3. jungtinio langelio turinys.

Lygiavimo argumente gali būti bet kas, kas legalu tabular preambulėje, bet tik vienas kolonėlės tipas.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
 \toprule
 Animal & Food & Size  \\
 \midrule
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
 fuath & \multicolumn{2}{c}{unknown} \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

\multicolumn galima pritaikyti ir vienam langeliui, kai norite perapibrėžti lentelės preambulės nustatymus duotai kolonėlei. Žemiau pateiktas pavyzdys naudoja šį metodą kolonėlių antraštėms centruoti:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
 \toprule
 \multicolumn{1}{c}{Animal} & \multicolumn{1}{c}{Food} & \multicolumn{1}{c}{Size} \\
 \midrule
 dog  & meat & medium \\
 horse & hay  & large \\
 frog  & flies & small \\
 fuath & \multicolumn{2}{c}{unknown} \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

LaTeX nepalaiko vertikalaus langelių apjungimo (kuris veiktų nepriekaištingai). Paprastai pakanka palikti tuščius langelius, kad skaitytojas suvoktų, kas turėta omenyje, ir be langelių per kelias eilutes apjungimo.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}


\begin{document}
\begin{tabular}{lll}
 \toprule
 Group   & Animal & Size  \\
 \midrule
 herbivore & horse & large \\
      & deer  & medium \\
      & rabbit & small \\
 \addlinespace
 carnivore & dog  & medium \\
      & cat  & small \\
      & lion  & large \\
 \addlinespace
 omnivore & crow  & small \\
      & bear  & large \\
      & pig  & medium \\
 \bottomrule
\end{tabular}
\end{document}

Pratimai

Pasinaudokite paprastu lentelės pavyzdžiu ir pradėkite bandymus su lentelėmis. Išbandykite skirtingus lygiavimus, panaudodami kolonėlių tipus l, c ir r. Kas nutiks, jei lentelės eilutėje turėsite per mažai elementų? O kas, jei per daug? Pabandykite komandą \multicolumn langelių apjungimui.