Pamoka 7

Grafikos įdėjimas ir pozicionavimas

Ši pamoka parodo, kaip galite įdėti į savo dokumentą išorinius grafikos failus, pakeisti jų dydį, juos pozicionuoti ar leisti jiems „dreifuoti“ tekste automatiškai.

Norėdami įdėti į dokumentą paveiksliuką, išsaugotą grafikos faile, naudokite graphicx paketą, kuris apibrėžia komandą \includegraphics.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
This picture
\begin{center}
  \includegraphics[height=2cm]{example-image}
\end{center}
is an imported PDF.
\end{document}

Galite įtraukti EPS, PNG, JPG ir PDF formatų failus. Jei turite paruošę tą patį paveiksliuką daugiau nei vienu formatu, galite rašyti, pavyzdžiui example-image.png. (graphicx paketas bandys atspėti pavadinimo išplėtimą, jei jūs jo neužrašysite.)

Pastebėkite, kad čia panaudojome naują aplinką center tam, kad horizontaliai centruoti paveiksliuką teksto srityje. Šiek tiek vėliau, daugiau papasakosime apie tarpus ir padėties nustatymą.

Grafikos dydžio ir formos keitimas

Komanda \includegraphics turi daug parametrų, valdančių įdedamų paveiksliukų dydį, formą ar apkarpymą. Su dažniausiai naudojamais tarp jų verta susipažinti.

Akivaizdžiausi dalykai, kuriuos reikia nustatyti, yra grafikos plotis (width) ir aukštis (height), kuriuos taipogi galima išreikšti per teksto plotį (\textwidth) ar eilutės ilgį (\linewidth) ir teksto srities aukštį (\textheight). Dažnai skirtumo tarp teksto pločio (\textwidth) ir eilutės ilgio (\linewidth) nėra, bet ne visada. Eilutės tam tikroje vietoje gali būti ne per visą teksto srities plotį (pavyzdžiui, įjungus klasės nustatymą twocolumn, kuris išveda tekstą dviem kolonėlėmis per puslapį). LaTeX automatiškai keičia paveiksliuko dydį, išlaikydamas pastovų aukščio ir pločio santykį.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{center}
  \includegraphics[height = 0.5\textheight]{example-image}
\end{center}
Some text
\begin{center}
  \includegraphics[width = 0.5\textwidth]{example-image}
\end{center}
\end{document}

Galite išreikštu būdu nurodyti paveiksliukų didinimą ar mažinimą su parametru scale, arba pasukimo kampą su angle. Kitas dalykas, kurio jums gali prireikti, yra apkirpimas, nurodomas su parametrais clip ir trim.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\begin{center}
  \includegraphics[clip, trim = 0 0 50 50]{example-image}
\end{center}
\end{document}

Leidimas paveiksliukams „plaukti“

Tradiciškai leidyboje grafika gali būti „nepririšta kietai“ prie tam tikros teksto vietos, ypač tai liečia techninę literatūrą, t.y., ji gali „plaukioti“ teksto atžvilgiu, kad nebūtų per didelių tarpų ar pan. Tokie dokumento elementai vadinami plaukiojančiais.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}  % pagamina beprasmį tekstą kaip užpildą

\begin{document}
\lipsum[1-4] % Tik keletas užpildytų pastraipų

Test location.
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image-a.png}
  \caption{An example image}
\end{figure}

\lipsum[6-10] % Dar keletas užpildytų pastraipų
\end{document}

Šiame pavyzdyje LaTeX perkelia grafiką ir jos antraštę toliau nuo jos įdėjimo vietos įvesties dokumente, į antro puslapio viršų, nes nepakanka vietos pirmo puslapio apačioje. Nustatymai ht reguliuoja, kur LaTeX gali „prišvartuoti“ plaukiojantį elementą; šios dvi raidės leidžia „čia“ (here), t.y., įvesties vietoje teksto atžvilgiu, arba puslapio viršuje (top). Galite naudoti iki keturių vietos indikatorių:

Vėliau pamatysime, kaip sukurti nuorodas į plaukiojančius elementus iš savo teksto.

Tikriausiai pastebėjote, kad paveiksliuką sucentravome su \centering komanda, bet ne su center aplinka. Viduje plaukiojančio elemento (kurį sukuria figure aplinka), geriau naudoti \centering komandą horizontaliam turinio centravimui; taip išvengsite papildomų vertikalių tarpų, kuriuos center aplinka prideda prie plaukiojančios aplinkos tarpų.

Pratimai

Pabandykite įdėti savo paveiksliuką, pakeisdami „standartinius“, kuriuos naudojome pavyzdžiuose.

Ištirkite, ką galite padaryti naudodamiesi parametrais height, width, angle ir scale.

Panaudokite width parametrą nustatydami vieno paveiksliuko dydį, išreikštą per \textwidth, o kito – per \linewidth. Pabandykite, kaip jie veikia su ir be twocolumn nustatymo.

Panaudokite lipsum paketą sukurdami pakankamai ilgą demonstraciją, kurioje būtų matyti, kaip plaukiojantys elementai pozicionuojami vietos indikatoriais. Kaip skirtingi indikatoriai veikia vienas kitą?