Pamoka 6

LaTeX praplėtimas

Ši pamoka parodo, kaip galite praplėsti LaTeX pagal savo poreikius: pakeisti išvesties dokumentų išvaizdą, panaudojant įvairius paketus, ir apibrėžti savo komandas.

Deklaravę preambulėje dokumento klasę, galite toliau modifikuoti LaTeX veikimą, pridėdami vieną ar daugiau paketų. Jie gali

LaTeX darbo keitimas

LaTeX “branduolys” (esminė LaTeX dalis) nėra lengvai pritaikomas vartotojo poreikiams, bet papildomi paketai išsprendžia daugumą dažniausiai sutinkamų problemų. Pirmiausia verta paminėti, kaip LaTeX prisitaiko prie konkrečios kalbos rašymo taisyklių (žodžių kėlimo, skyrybos, citatų atskyrimo, lokalizacijos ir kt.). Jos yra surinktos babel („Babilono“) pakete, kuriam reikia nurodyti dokumente naudojamas kalbas.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

%\usepackage[french]{babel}

\usepackage[width = 6cm]{geometry} % kad priversti kelti žodžius

\begin{document}

This is a lot of filler which is going to demonstrate how LaTeX hyphenates
material, and which will be able to give us at least one hyphenation point.
Voici beaucoup de texte de remplissage pour démontrer comment le LaTeX s'occupe des
coupures de mots en fin de ligne; pour ça, il nous faut au moins un point de césure.
Čia daugiausia tik vietos užpildymui skirtas tekstas, demonstruojantis, kaip 
\LaTeX{} perkėlinėja žodžius, ir turintis pademonstuoti nors vieną kėlimą. 
\end{document}

Pabandykite atkomentuoti (aiškiai netinkamą) eilutę su prancūzų kalbos nustatymu babel pakete ir pastebėkite efektą išvesties dokumente (standartiškai LaTeX veikia JAV anglų kalbos kėlimo taisyklės.)

Šis paketas apibrėžia daug daugiau dalykų, priklausomų nuo kalbos, nei tik žodžių kėlimas; galite daugiau apie juos sužinoti, jei įdomu.

Dizaino keitimas

Naudinga sugebėti pakeisti kai kuriuos dizaino aspektus nepriklausomai nuo dokumentų klasės. Labiausiai krentantis į akis dalykas yra puslapio dydis (arba paraštės). Mes ką tik panaudojome geometry paketą pavyzdyje aukščiau, bet dabar panagrinėkime pavyzdį, skirtą paraštėms (dėmesio, išvesties dokumentas turi daugiau nei vieną puslapį):

\documentclass{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[margin=1in]{geometry}

\begin{document}
Hey world!

This is a first document.


% ================
\chapter{Chapter One}
Introduction to the first chapter.


\section{Title of the first section}
Text of material in the first section

Second paragraph.

\subsection{Subsection of the first section}

Text of material in the subsection.


% ================
\section{Second section}

Text of the second section.

\end{document}

Jūs turėtumėte pastebėti efektą, palygindami rezultatą su gautu užkomentavus geometry paketo eilutę.

Naujo funkcionalumo pridėjimas

Viena iš LaTeX stiprybių yra galimybė pasirinkti iš tūkstančių paketų tuos, kurie skirti jūsų poreikiams tenkinti: rašyti matematines formules, kurti interaktyvias nuorodas, išgauti norimus spalvų derinius ir pan. Vėlesnėse pamokose pamatysime kai kuriuos dažnai naudojamus paketus.

Komandų apibrėžimas

Kartais jums prireikia komandos, pritaikytos jūsų dokumentui, arba dėl tam tikro veikimo, nerasto turimuose paketuose, arba kad patogiai įvestumėte bendrą išraišką, kurią naudojate daug kartų.

Šiame pavyzdyje parodyta komanda, kuri išveda raktinius žodžius konkrečiu stiliumi:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\newcommand\kw[1]{\textbf{\itshape #1}}

\begin{document}

Something about \kw{apples} and \kw{oranges}.

\end{document}

Apibrėžime [1] nurodo komandos argumentų skaičių (vienas), ir #1 pažymi vietą, kurioje pirmasis (ir vienintelis šiuo atveju) argumentas bus įstatytas (apples arba oranges šiame pavyzdyje). Jūs galite panaudoti iki devynių argumentų, bet dažniausiai apsieinama su vienu ar visai be argumentų.

Apibrėždami komandas galite ne tik sumažinti spausdinimą, reikalingą dokumentui parengti. Jūs galite atskirti pateikimo formą (dizaino sprendimus) nuo turinio. Jei nuspręsite raktiniams žodžiams naudoti kitokį stilių, tai, užuot redagavę visą dokumentą, jūs tiesiog pakeisite apibrėžimą.

Dabar mes pakrausime xcolor paketą, įgalinantį naudoti spalvas, ir panaudosime mėlyną (blue) spalvą vietoje šrifto pastorinimo:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{xcolor}

\newcommand\kw[1]{\textcolor{blue}{\itshape #1}}

\begin{document}

Something about \kw{apples} and \kw{oranges}.

\end{document}

Turėkite omenyje, kad apibrėždami labai daug komandų arba komandas su daugeliu argumentų, padarote LaTeX įvesties dokumentą sunkiau suprantamą (kitiems ar net jums vėliau), nes naudojate naują sintaksę. Galimybė apibrėžti konkrečiam dokumentui skirtas komandas turėtų būti naudojama saikingai.

Pratimai

Pabandykite parašyti tekstą kitomis Europos kalbomis ir pažiūrėkite, kaip babel panaudojimas paveikia žodžių kėlimą: jūs tikriausiai galite surasti kokį nors tekstą internete ir atspėti tinkamus babel nustatymus.

Pabandykite pakeisti paraštes geometry naudojimo pavyzdyje. Jūs galite priskirti skirtingus dydžius top (viršutiniajai), bottom (apatiniajai), left (kairiajai) ir right (dešiniajai) paraštėms, atskirdami lygybes kableliais.

Pabandykite įkelti lipsum paketą ir tada pridėti \lipsum komandą į jūsų dokumento kūną. Ar galite atspėti, kodėl šis paketas naudingas kuriant dokumentų pavyzdžius?

Pabandykite pakeisti \kw apibrėžimą, kad pritaikyti skirtingus šriftų stilius.