Pamoka 4

Loginė struktūra

“Ši pamoka įveda kelias pagrindines formatavimo komandas ir palygina jas su semantiniu formatavimu, naudojančiu skyrių antraščių komandas ir sąrašus.

LaTeX dokumento sužymėjimo metodai skirti susikoncentruoti į loginę dokumento struktūrą, paslepiant vizualaus dizaino (išvaizdos) nustatymus į komandų apibrėžimus. Toks atskyrimas įgalina optimizuoti išvaizdos apibrėžimą ir ją lengvai keisti, nekeičiant dokumento kūno.

Struktūra ar išvaizda

Pradėsime nuo pavyzdžio, palyginančio \emph, vieną iš populiariausių LaTeX komandų, skirtą loginiam akcentavimui, su \textit, tiesiog teksto spausdinimo kursyvu (pasviru šriftu italic; kaip tik taip ir spausdinami pabrėžiami dalykai).

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Some text with \emph{emphasis and \emph{nested} content}.

Some text in \textit{italic and \textit{nested} content}.
\end{document}

Tikriausiai atspėjote, kad \textit komanda skirta spausdinti tekstą kursyvu, tik ji visada daro dalykus kursyvu, todėl ji nepaveikia teksto išvaizdos, pritaikyta pakartotinai. Pažiūrėkite, kaip \emph pastebi konteksto pasikeitimą. Be to, yra vietų, kuriose akcentavimas išreiškiamas ne kursyvu; pavyzdžiui, pristatymuose akcentuoti pakeičiant spalvą paprastai yra geriau. Panaudojus loginį žymėjimą, galima nesijaudinti dėl dokumento kūno keitimo, kai keičiamos tokios išvaizdos detalės.

Mes panagrinėsime rankinį formatavimą vėliau, bet šiam momentui pridėkime \textbf prie žinomų komandų: ji spausdina tekstą pastorintu šriftu (bold).

Antraščių komandos

Tikriausiai naudojote teksto rengyklę, kurioje, formatuodami skyriaus antraštę, dauguma žmonių įveda tekstą, tada tiesiog padaro jo šriftą didesniu ir/ar paryškintu ir atskiria naujomis eilutėmis. LaTeX loginis sužymėjimas iš tikrųjų yra lengvesnis nei formatavimas rankomis; mes galime naudoti \section komandą. Ji valdo šrifto pasikeitimus, vertikalius tarpus ir t.t., ir daro tai vienodai per visą dokumentą.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Hey world!

This is a first document.

\section{Title of the first section}

Text of material in the first section

Second paragraph.

\subsection{Subsection of the first section}

Text of material in the subsection.

\section{Second section}

Text of the second section.

\end{document}

Panaudodamas standartinę article klasę, LaTeX numeruoja skyrius (sections) ir poskyrius (subsections) ir paryškina jų pavadinimus. Mes pagalvosime apie dizaino pakeitimą kitoje pamokoje.

Standartinės LaTeX klasės suteikia galimybę padalyti dokumentus į skirtingų lygių skyrius:

Galime eiti „žemyn“ ir toliau: yra \paragraph ir \subparagraph lygiai, bet beveik visada toks skaidymas pasidaro per daug „detalus“. (Taip, \paragraph yra skyriaus komanda, o ne būdas pradėti naują pastraipą!)

Jums gali kilti klausimas dėl dokumento pavadinimo. Tam yra keletas specialių komandų, tačiau ne visi dokumentai jas naudoja, taigi mes nagrinėjame tai lygiagrečioje papildomoje pamokoje.

Sąrašai

Kita labai dažna situacija, kurioje norėsis loginio žymėjimo, yra sąrašų formavimas. Yra du įprasti sąrašų tipai, įmontuoti į LaTeX.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}

Ordered
\begin{enumerate}
  \item An entry
  \item Another One
  \item Wow! Three entries
\end{enumerate}

Unordered
\begin{itemize}
  \item An entry
  \item Another One
  \item Wow! Three entries
\end{itemize}

\end{document}

Pastebėkite, kad naudojame \item pradėdami kiekvieną sąrašo įrašą, ir kaip tai išeities dokumente automatiškai prideda savą žymę abiejų tipų sąrašuose.

Pratimai

Eksperimentuokite su skirtingais skyrių lygiais. Išbandykite \documentclass{report} vietoje \documentclass{article} ir pridėkite \chapter komandas. Kaip atrodo jų išvedamas tekstas?

Pabandykite \paragraph ir \subparagraph komandas, kad pamatyti, kaip jos veikia: paprastai jos nenumeruoja antraščių.

Sudarykite keletą sąrašų ir įklijuokite vieną sąrašą į kitą. Kaip keičiasi skaičių ar žymių formatas? Su standartinėmis LaTeX klasėmis galite sukurti tik keturis lygius, tačiau apskritai, daugiau nei keturi sąrašų lygiai yra blogas ženklas!