Pamoka 1

LaTeX pagrindai

Ši pamoka paaiškina LaTeX veikimo pagrindus ir skirtumus nuo biuro dokumentų redaktorių, tokių kaip Microsoft Word ar LibreOffice Writer.

Skirtingai nuo biuro dokumentų redaktorių, tokių kaip Microsoft Word ar LibreOffice Writer, LaTeX paprastai nepateikia, žargoniškai išsireiškiant WYSIWYG („What You See Is What You Get“, tai yra, „tai, ką matote, yra tai, ką gaunate“ arba „kas ekrane, tas popieriuje“). Dirbant su LaTeX tekstas yra papildomai sužymimas (matematikos formulių atveju, dar ir simboliai renkami standartine klaviatūra). Šis sužymėjimas atskleidžia loginę kai kurių teksto elementų prasmę, panašiu būdu, kaip HTML kalboje. Paimkime, pavyzdžiui, elementą <h2>, žymintį skyrių HTML dokumente. LaTeX taip pat turi turi tam skirtą komandą \section.

Darbo su LaTeX eiga

Kadangi LaTeX rinkmenos (failai) nėra „švarūs“ dokumentai kaip tokie, nes turi instrukcijas apie atskiras dokumento dalis, tai jūs normaliai neduosite skaityti tokios rinkmenos kitiems žmonėms. Pirmiau, sukūrę savąją LaTeX įvestį, paleisite su ja (ant jos) LaTeX (paprastai programą pdflatex), kad gauti PDF failą. Ši PDF išvestis yra tai, ką jūs siųsite kitiems skaityti.

Kiti autoriai naudoja kitokius žodžius aprašydami šį procesą. Rašyti LaTeX dokumentą yra panašu į programavimą, todėl LaTeX programos leidimas dažnai vadinamas dokumento kompiliavimu, nors komponavimas būtų tiksliau.

LaTeX leidimas kelis kartus

Paprastiems LaTeX failams pakanka tik vieno programos leidimo, kad gauti galutinį PDF. Bet jei jūs pradėsite naudoti sudėtingesnius dalykus, paremtus nuorodomis tarp dokumento elementų, tokius, kaip kaip literatūros citavimas, automatinis brėžinių numeravimas ar turinio generavimas, jums gali tekti paleisti LaTeX programą daugiau nei kartą. Mes perspėsime jus, kai to prireiks.

LaTeX ar pdfLaTeX, ar …

Kitoje pamokoje mes kalbėsime apie tai, kad LaTeX nėra viena programa. Dėstymo supaprastinimui, kurse apsiribojame viena LaTeX programa, pdfLaTeX, skirta PDF išvedimui. Dabar apžvelgsime kitas programas ir priežastis, kodėl jūs norėtumėte jas naudoti tolesnėje kurso eigoje.