Pamoka 1

Demonstracija

Ši pamoka pateikia pavyzdžius su kai kuriais populiariais LaTeX paketais, kurie nebuvo panaudoti pagrindiniame kurse.

Šis kursas apžvelgė tik pagrindines LaTeX ypatybes. LaTeX remiasi gausybe jį išplečiančių paketų įvairioms taikymo sritims. Čia pateikiame kai kuriuos pavyzdžius be paaiškinimų, bet su nuorodomis į atitinkamų paketų dokumentaciją tinklapyje texdoc.org. Pavyzdžiai paimti iš paketų dokumentacijos, jei nenurodyta kitaip.

Pabrėžiame, kad kažkurio paketo pateikimas čia neiškelia jo aukščiau už kitus panašius paketus, mes tik norėjome parodyti visą eilę taikymo sričių, neįtrauktų į šį kursą.

Chemija

Paketas: mhchem

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{mhchem}
\begin{document}
\ce{Hg^2+ ->[I-] HgI2 ->[I-] [Hg^{II}I4]^2-}
\end{document}

Lingvistika

Paketas: forest

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[linguistics]{forest}
\begin{document}
\begin{forest}
[VP
 [DP\\John ]
 [V’
  [V\\sent ]
  [DP\\Mary ]
  [DP[D\\a][NP\\letter]]
 ]
]
\end{forest}
\end{document}

Šachmatai

Paketas: xskak

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{xskak}
\begin{document}
\newchessgame
\mainline{1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6}

\xskakset{moveid=2w}%
\chessboard[setfen=\xskakget{nextfen}]\\[1ex]
Position after 2.\,\xskakget{lan}
\end{document}

Poezija

Klasė: memoir

\documentclass{memoir}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
\settowidth{\versewidth}{Nay, nay, I leave thee not,
                    thou goest too}
\begin{verse}[\versewidth]
\ldots \\*
His judgement rendered, he dissolved the Thing. \\*
\flagverse{Ingeborg} And your decision? \\*
\flagverse{Fridthjof} \vinphantom{And your decision?}

                  Have I ought to choose? \\*
Is not mine honour bound by his decree? \\*
And that I will redeem through Angantyr \\*
His paltry gold doth hide in Nastrand’s flood. \\*
Today will I depart. \\*
\flagverse{Ingeborg} \vinphantom{Today will I depart.}

                 And Ingeborg leave? \\*
\flagverse{Fridthjof} Nay, nay, I leave thee not,

                  thou goest too. \\*
\flagverse{Ingeborg} Impossible! \\*
\flagverse{Fridthjof} \vinphantom{Impossible!}

                  O! hear me, ere thou answerest.
\end{verse}
\end{document}

Brėžiniai

Paketas: tikz

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{perspective}

\begin{document}

\newcommand\simplecuboid[3]{%
\fill[gray!80!white] (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=#3) -- cycle;
\fill[gray] (tpp cs:x=0,y=0,z=0)
-- (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=#3)
-- (tpp cs:x=0,y=#2,z=0) -- cycle;
\fill[gray!50!white] (tpp cs:x=0,y=0,z=0)
-- (tpp cs:x=0,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=#3)
-- (tpp cs:x=#1,y=0,z=0) -- cycle;}
\newcommand{\simpleaxes}[3]{%
\draw[->] (-0.5,0,0) -- (#1,0,0) node[pos=1.1]{$x$};
\draw[->] (0,-0.5,0) -- (0,#2,0) node[pos=1.1]{$y$};
\draw[->] (0,0,-0.5) -- (0,0,#3) node[pos=1.1]{$z$};}
\begin{tikzpicture}[3d view]
  \simplecuboid{2}{2}{2}
  \simpleaxes{2}{2}{2}
\end{tikzpicture}
\end{document}

Funkcijos grafikas

Paketas: pgfplots

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{width=7cm,compat=1.17}

\begin{document}

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[]
   % density of Normal distribution:
   \addplot [
      red,
      domain=-3e-3:3e-3,
      samples=201,
   ]
      {exp(-x^2 / (2e-3^2)) / (1e-3 * sqrt(2*pi))};
\end{axis}
\end{tikzpicture}

\end{document}

Muzika

Paketas: musixtex

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{musixtex}

\begin{document}

\begin{music}
\parindent10mm
\instrumentnumber{1}
% a single instrument
\setname1{Piano}
% whose name is Piano
\setstaffs1{2}
% with two staffs
\generalmeter{\meterfrac44}
% 4/4 meter chosen
\startextract
% starting real score
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\hl j\en
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\ql l\sk\ql n\en
\bar
\Notes\ibu0f0\qb0{dgf}|\qlp i\en
\notes\tbu0\qb0g|\ibbl1j3\qb1j\tbl1\qb1k\en
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\hl j\en
\zendextract
% terminate excerpt
\end{music}

\end{document}