Kontaktai

Individualus palaikymas

Apgailestaujame, bet neturime resursų individualiai pagalbai sprendžiant iškilusias LaTeX problemas, todėl neatsakinėjame į elektroninius laiškus, prašančius tokios pagalbos. Žiūrėkite LaTeX Projekto pagalbos tinklapį apie būdus gauti pagalbą.

Tinklapio komanda

Šio tinklapio kodas yra prieinamas GitHub saugykloje, žiūrėkite CONTRIBUTING dėl įsijungimo į projektą ir LICENSE dėl kitokio panaudojimo.

Jūs galite sukurti kreipinį GitHub saugykloje arba parašyti elektroninį laišką mums su pasiūlymais.

Atsakingas asmuo

Joseph Wright
2, Dowthorpe End
Earls Barton
Northampton
NN6 0NH
United Kingdom

joseph.wright@morningstar2.co.uk