Configuracions del lloc (Preferències d’Usuari)

Acceptar o Esborrar Cookies

Les cookies són informació de poc tamany que emmagatzema el teu navegador web. Per defecte, aquest lloc web no utilitza cookies, exceptuant algunes opcions relacionades amb la configuració.

Pots acceptar les cookies aquí si vols habilitar l’ús de cookies i habilitar el menú d’opcions d’aquí sota.

Retorn per defecte

El paràmetre retorn que utilitzarà TeXLive.net en absència de la configuració % !TeX en l’exemple.

Motor per defecte

El paràmetre motor que utilitzarà TeXLive.net o Overleaf en absència de la configuració % !TeX en l’exemple. (les opcions -dev i context no s’han d’utilitzar a Overleaf.)

Tema de l’editor

El tema que utilitza l’editor ACE que utilitza el lloc web.