Lliçó 16

Codi font documentat de LaTeX

La comanda texdoc que hem descrit anteriorment no es restringeix només a la documentació del paquet. Si vols aprofundir més enllà de les àrees que es cobreixen en aquest curs i estudiar la implementació de LaTeX en detall aleshores els següents enllaços et poden ajudar.

El codi font de LaTeX està disponible en el document (generat amb LaTeX) source2e.pdf, disponible a texdoc source2e o a texdoc.org.

Les versions actuals de LaTeX també incorporen el codi del llenguatge de programació de LaTeX3, que abans estava disponible en el paquet expl3. texdoc es pot utilitzar per veure la descripció de la interfície de expl3 (texdoc interface3) o bé el codi font complet de expl3 (texdoc source3).