Lliçó 13

Fer un índex

Depenent del tipus de document que estàs escrivint, voldràs incloure un índex. És una mica similar a fer una bibliografia, doncs utilitza fitxers auxiliars. Sortosament, el procés està totalment automatitzat amb el paquet imakeidx. Per implementar-lo a LaTeX necessitem tres instruccions:

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{imakeidx}
\makeindex
\begin{document}
Una mica de text sobre Foo\index{foo}.
More text\index{baz!bar}.
Encara més text\index{alpha@$\alpha$}.
Encara més text sobre una part diferent de baz\index{baz!wibble}.

\clearpage
Una mica de text sobre Foo\index{foo} altre cop, en una pàgina diferent.
Encara més text\index{beta@$\beta$}.
Encara més text\index{gamma@$\gamma$}.
\printindex
\end{document}

Acabem de veure dues possibilitats d’indexació: la subdivisió utilitzant !, i la impressió d’un índex utilitzant @. Hi ha moltes possibilitats de personalització d’un índex; prova l’exemple i mira com funciona.