Lliçó 10

Més alineacions amb amsmath

A més a més de l’entorn align* que hem ensenyat en la lliçó principal, amsmath disposa d’altres mètodes matemàtics de tipus display, entre d’altres destaquem gather per a displays multilínia que no necessiten alineació, i multiline per tallar i estendre una expressió molt llarga en diverses línies, justificant la primera línia a l’esquerra, i la última a la dreta. En tots els casos l’ús de * evita l’enumeració de l’equació.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{amsmath}

\begin{document}

Gather
\begin{gather}
 P(x)=ax^{5}+bx^{4}+cx^{3}+dx^{2}+ex +f\\
 x^2+x=10
\end{gather}

Multline
\begin{multline*}
  (a+b+c+d)x^{5}+(b+c+d+e)x^{4} \\
  +(c+d+e+f)x^{3}+(d+e+f+a)x^{2}+(e+f+a+b)x\\
  + (f+a+b+c)
\end{multline*}
\end{document}

Columnes en alineacions matemàtiques

Els entorns d’alineació amsmath estan dissenyats per agafar parells de columnes amb la primera columna de cada parell justificat a la dreta i el segon justificat a l’esquerra. Això permet mostrar múltiples equacions cadascuna justificada respecte el símbol de relació entre els membres de les equacions.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
Equacions alineades
\begin{align*}
a &= b+1  & c &= d+2 & e &= f+3  \\
r &= s^{2} & t &=u^{3} & v &= w^{4}
\end{align*}

\end{document}

A més a més, hi ha variants dels entorns display que finalitzen amb ed i que permeten crear una subpart d’un display més llarg, per exemple, aligned i gathered.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
Aligned:
\[
\left.\begin{aligned}
a&=b\\
c&=d
\end{aligned}\right\}
\Longrightarrow
\left\{\begin{aligned}
b&=a\\
d&=c
\end{aligned}\right.
\]
\end{document}

aligned pren un argument opcional de posició similar a tabular. Això sovint és últil quan volem alinear una fórmula matemàtica inline en la fila de dalt; compara els elemens de la llista en el següent exemple.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\begin{itemize}
\item 
$\begin{aligned}[t]
a&=b\\
c&=d
\end{aligned}$
\item 
$\begin{aligned}
a&=b\\
c&=d
\end{aligned}$
\end{itemize}
\end{document}

Negreta en Matemàtiques

El LaTeX estàndard té dos mètodes per tal de què els símbols matemàtics estiguin en negreta. Per fer que tota l’expressió estigui en negreta usarem \boldmath abans d’entrar l’expressió. La comanda \mathbf també està disponible per a posar negreta en caràcters o paraules de forma individual.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}


$(x+y)(x-y)=x^{2}-y^{2}$

{\boldmath $(x+y)(x-y)=x^{2}-y^{2}$ $\pi r^2$}

$(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y})=x^{2}-{\mathbf{y}}^{2}$
$\mathbf{\pi} r^2$ % mal ús de \mathbf
\end{document}

Si vols accedir a símbols en negreta (tal com s’utilitzaria amb \boldmath) dins d’una expressió matemàtica que utilitza caràcters normals, podem utilitzar la comanda \bm del paquet bm. Fixa’t que \bm també treballa amb símbols com ara = o les lletres gregues. (Fixa’t que \mathbf no té cap efecte sobre \pi en l’exemple anterior.)

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{bm}

\begin{document}

$(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y})=x^{2}-{\mathbf{y}}^{2}$

$(x+\bm{y})(x-\bm{y}) \bm{=} x^{2}-{\bm{y}}^{2}$

$\alpha + \bm{\alpha} < \beta + \bm{\beta}$

\end{document}

Mathtools

El paquet mathtools carrega amsmath i afegeix algunes opcions addicionals, com ara algunes variants dels entorns per a matrius de amsmath que permeten indicar la justificació de les columnes.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{mathtools}

\begin{document}

\[
\begin{pmatrix*}[r]
 10&11\\
  1&2\\
 -5&-6
\end{pmatrix*}
\]

\end{document}

Unicode Math

Com veurem en la Lliçó 14, hi ha variants del motor TeX que utilitzen fonts OpenType. Per defecte, aquests motors encara utilitzen les fonts clàssiques matemàtiques de TeX però hem d’utilitzar el paquet unicode-math si volem utilitzar les fonts OpenType. Els detalls d’aquest paquet sobrepassen el curs però aquí tens la documentació. Tanmateix, et donem un petit exemple.

% !TEX lualatex
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{unicode-math}
\setmainfont{TeX Gyre Pagella}
\setmathfont{TeX Gyre Pagella Math}

\begin{document}

Un dos tres
\[
\log \alpha + \log \beta = \log(\alpha\beta)
\]

Símbols matemàtics i alfanumèrics amb Unicode
\[A + \symfrak{A}+\symbf{A}+ \symcal{A} + \symscr{A}+ \symbb{A}\]

\end{document}