Lliçó 3

Executar LaTeX

Com es comenta prèviament, els documents de LaTeX són de text pla. Per veure-ho, prova d’obrir el teu primer document amb un editor de text senzill, per exemple a Windows tens el Notepad. Podràs veure el mateix text que en un editor pensat per a LaTeX, però sense ressaltar les paraules clau.

També pots convertir a PDF sense utilitzar un editor; això significa utilitzar el terminal de comandes, no et preocupis si no hi estàs familiaritzat. Però si estàs avesat a utilitzar el terminal, pots navegar al teu directori on tens el document font .tex i executa:

pdflatex first

or

pdflatex first.tex

per tal de generar el PDF. Fixa’t que l’extensió .tex és opcional: LaTeX assumeix que els fitxers acaben amb .tex a no ser que s’especifiqui el contrari.

Caràcters especials

Si has d’entrar un caràcter especial, en la majorai dels casos pots utilitzar la contrabarra davant del caràcter, per exemple amb \{ imprimiràs el caràcter de la clau {. D’altra banda hi ha alguns casos en què hauràs de fer servir una comanda més llarga:

SímbolComanda Curta
(matemàtiques i text)
Comanda llarga
(només per a text)
{\{\textbraceleft
}\}\textbraceright
$\$\textdollar
%\% 
&\& 
#\# 
_\_\textunderscore
\ \textbackslash
^ \textasciicircum
~ \textasciitilde

Per als tres últims símbols no hi ha cap comanda curta disponible, doncs \\ s’utilitza per provocar un salt de línia i \~ i \^ s’utilitzen per obtenir la ‘ñ’ i l’accent circumflex quan només s’utilitza ASCII com a entrada.