Lliçó 2

En la majoria dels nostres exemple, no utilitzem un programa anomenat latex sinó un altre anomenat pdflatex. Aquest només és un dels diferents programes relacionats, tots ells ‘hereus’ de latex. Hem escollit pdflatex perquè segurament és el sistema més utilitzat i ens proporciona fitxers PDF.

Formats i motors

Com hem explicat abans, LaTeX es construeix sobre un sistema anomenat TeX. Diem que LaTeX és un ‘format’: una col·lecció de macros (instruccions i comandes) que TeX entén. Quan executem pdflatex, de fet estem executant una aplicació anomenada ‘pdfTeX’ amb un ‘format LaTeX’ precarregat. Normalment direm que pdfTeX és un motor: un programa que entén les instruccions de TeX.

Avui dia hi ha tres motors disponibles:

Parlarem sobre XeTeX i LuaTeX més endavant: la principal cosa que hem de saber ara és que tenen la capacitat de carregar les fonts del sistema operatiu, mentre que pdfTeX no ho pot fer.

Si ets del Japó, o escrius en japonès, segurament t’hauràs trobat amb pTeX i upTeX. Aquests són motors específics per a la tipografia vertical. LuaTeX també pot fer-ho, però per ara upTeX, en particular, és el sistema més popular per al japonès.