Lliçó 6

Ampliant LaTeX

Aquesta lliçó explica com pots ampliar i adaptar LaTeX a les teves necessitats i canviar la seva aparença utilitzant els paquets i definicions. Es mostra igualment com pots definir les teves pròpies comandes.

Després d’haver declarat un tipus, en el preàmbul pots modificar la funcionalitat afegint un o més paquets (packages). Aquests poden

Canviar com funciona LaTeX

El ‘kernel’ de LaTeX (el nucli) és bastant limitat quant a les possibilitats de personalització, i per això alguns paquets extra afegeixen opcions habituals. El primer és la possibilitat de canviar la manera com LaTeX es comporta amb caràcters específics del llenguatge (guionets i separació sil·làbica, signes de puntuació, cometes, localització, etc.). Diferents idiomes tenen diferents regles, així doncs és important dir-li a LaTeX quina has d’utilitzar. Això ho gestiona el paquet babel.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

%\usepackage[catalan]{babel}

\usepackage[width = 6cm]{geometry} % Per forçar la separació sil·làbica

\begin{document}

Aquí tenim molt contingut de farciment doncs volem demostrar com LaTeX gestiona
separació sil·làbica de les paraules, de manera que com a mínim tinguem alguna paraula
amb un guionet de separació.
Aquí tenim molt contingut de farciment doncs volem demostrar com LaTeX gestiona
separació sil·làbica de les paraules, de manera que com a mínim tinguem alguna paraula
amb un guionet de separació.

\end{document}

Prova de descomentar la línia que carrega babel i mira el seu efecte. (Les regles estàndard de separació sil·làbica son les de l’anglès US.)

El paquet babel fa molt més que la separació sil·làbica, depenent de quin és l’idioma del que estem parlant; et donem més detalls en cas que els necessitis.

Canviar el disseny

És útil la possibilitat d’ajustar alguns aspectes del disseny amb independència del tipus de document. El més obvi són els marges de pàgina. En l’exemple anterior acabem d’utilitzar el paquet geometry, però anem a fer ara un exemple centrat en els marges.

\documentclass{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[margin=1in]{geometry}

\begin{document}
Hola món!

Aquest és un primer document.


% ================
\chapter{Capítol Primer}
Introducció al primer capítol.


\section{Títol de la primera secció}
Text del material de la primera secció.

Segon paràgraf.

\subsection{Subsecció de la primera secció}

Text del material de la subsecció.


% ================
\section{Segona secció}

Text de la segona secció.

\end{document}

Pots veure el seu efecte evitant de carregar el paquet geometry.

Afegir nova funcionalitat

Un dels punts forts de LaTeX és que pots escollir entre milers de paquets, incloent els que et permeten escriure fórmules matemàtiques, hiperenllaços, capacitats sofisticades relacionades amb el color, etc. Treballarem amb altres paquets comuns en properes lliçons.

Definir comandes

A vegades necessites una comanda específica per al teu document, potser alguna funcionalitat que no es troba en els paquets específics, o potser una comanda per entrar una expressió comuna que utilitzes moltes vegades.

El següent exemple mostra una comanda que aplica un format i estil a les paraules ‘pomes’ i ‘taronges’, cosa que pot suposar un estalvi de temps important si aquesta funcionalitat es fa servir moltes vegades.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\newcommand\kw[1]{\textbf{\itshape #1}}

\begin{document}

Alguna cosa sobre \kw{pomes} i \kw{taronges}.

\end{document}

En la definició [1] significa el número d’arguments (en aquest cas un) i #1 significa el primer argument que es proporciona (pomes o taronges en aquest exemple). Pots tenir fins a 9 arguments.

Definir comandes no només serveix per reduir el número de tecles a picar, sinó sobretot una manera fàcil d’aplicar estils. Pots tenir ‘keywords’ amb diferents estils, en comptes d’haver d’editar el document sencer. En l’exemple carreguem el paquet xcolor per proporcionar colors, i formatem les paraules que volem destacar amb blau i cursiva.

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{xcolor}

\newcommand\kw[1]{\textcolor{blue}{\itshape #1}}

\begin{document}

Alguna cosa sobre \kw{pomes} i \kw{taronges}.

\end{document}

Tingues en compte que definir massa comandes o comandes amb molts arguments pot fer que el document font sigui difícil d’entendre. La possibilitat de definir comandes específiques per al document s’ha d’utilitzar amb compte i sense abús.

Exercicis

Prova d’escriure text amb altres llengües europees i observa com babel afecta a la separació sil·làbica: pots trobar exemples de text a internet, i endevina les opcions correctes.

Prova d’alterar els marges en l’exemple on hem utilitzat geometry. Pots definir els marges amb top, bottom, left i right, separant les opcions amb coma.

Prova de carregar el paquet lipsum i afegeix la comanda \lipsum al teu document. Pots endevinar per què aquest exemple és útil per fer exemples?

Prova de fer modificacions en la definició de \kw per obtenir diferents estils.