Contacte

Suport individual

Malauradament no tenim recursos per oferir ajuda individual als problemes de LaTeX i per tant no podem respondre a les peticions d’ajuda que rebem per correu electrònic. Pots mirar la pàgina d’ajuda del Projecte LaTeX per mirar diferents opcions per aconseguir suport.

L’equip del lloc web

El codi font d’aquest web és a GitHub, pots veure CONTRIBUTING i LICENSE per a més detalls.

També pots obrir un issue al GitHub o escriure un correu per a suggerències.

Impressum

Joseph Wright
2, Dowthorpe End
Earls Barton
Northampton
NN6 0NH
United Kingdom

joseph.wright@morningstar2.co.uk